Blauw walstro

Namen

Wetenschappelijk: Sherardia arvensis

Nederlands: Blauw walstro

Frysk: Blauslyt

English: Field Madder (Blue Field Madder, Blue Fieldmadder)

Français: Rubéole des champs

Deutsch: Ackerröte

Geslacht: Sherardia

Familie: Sterbladigenfamilie, Rubiaceae

Naamgeving: Sherardia is genoemd naar de Engelse botanicus W. Sherard (1659-1728). Arvensis betekent op akkers groeiend.

Beschrijving (Klik op een foto om te vergroten)

Levensduur: Eenjarig.Therofyt (geen winterknoppen).

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 15-25 cm.


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia

Wortels: Worteldiepte tot 10 cm.

Stengels: De liggende tot opstijgende stengels zijn ruw behaard, vierkantig en vanaf de voet vertakt. De plant vormt matten.


Wikipedia


Wikipedia 


Wikipedia


Wikipedia


http://www.aphotoflora.com/


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


Wikipedia


https://bwwellsassociation.files.wordpress.com/
2013/05/img_0015a-blue-field-madder.jpg

Bladeren: De zittende bladeren groeien onderaan in kransen van vier, hogerop zijn dit zes en bovenaan meestal acht (vlak onder de bloeiwijze). Ze zijn omgekeerd-eirond tot lancetvormig, hebben één nerf en een toegespitste bladtop. De haren staan naar de top gericht.


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


http://www.aphotoflora.com/


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


https://bwwellsassociation.files.wordpress.com/
2013/05/img_0009-sherardia-arvensis.jpg

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De drie mm grote bloemen zijn hoofdjesachtig ineengedrongen. Ze zijn licht paars-roze, lila-blauw of zelden wit. Ze hebben een lange buis van 2-3½ mm en vier kroonbladen.


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


Wikipedia


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


bwwellsassociation.files.wordpress.com

Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn bolvormig, 2-7 mm en vaak borstelig behaard met vier tot zes gestekelde, driehoekige, spitse kelktanden (als een klitvrucht). Soms zijn ze echter vrijwel kaal. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).


Wikipedia


http://tcf.bh.cornell.edu/
Jan de Laet


seeds.eldoc.ub.rug.nl


seeds.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot vochtige, matig voedselrijke, kalkrijke, basische grond (klei, leem, zand, zavel, löss en mergel).

Groeiplaatsen: Akkers (akkers en akkerranden), boomkwekerijen, plantsoenen, zeeduinen (open plekken), braakliggende grond, bermen, dijken (ook op de Afsluitdijk), langs holle wegen en grasland (gazons).

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit het Middellandse-Zeegebied. Ingeburgerd in Europa, West-Azië, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Blauw walstro - Sherardia arvensis

Nederland: Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, Zeeland, Flevoland en langs de kust in het noordelijk zeekleigebied. Elders zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Vrij zeldzaam. Al voor 1500 ingevoerd (archeofyt).


Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam in de Leemstreek ten ooosten van Brussel en in de Duinen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Vroeger ook langs de Maas.
Rode lijst. Vrij zeldzaam.

Blauw walstro - Sherardia arvensis

Wallonië: Algemeen in het Maasgebied en in Lotharingen, vrij zeldzaam in Brabant en zeer zeldzaam in de Hoge Ardennen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Toepassingen

Medicinaal: In de geneeskunde werd Blauw walstro toegepast tegen waterzucht en verlamming. Het werd ook gebruikt voor het herstel van verwondingen.

Verfplant: De wortels leveren een rode kleurstof. Vogels en kleine zoogdieren die walstro eten krijgen roodgekleurde botten, omdat de kleurstof zich daar ophoopt.

Vermeerderen: Zaaien.

Oude illustraties (Klik op de afbeelding om te vergroten)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 9, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1846)


Flora Batava, deel 17, Jan Kops en F.W. van Eeden (1885)


Flora Batava, deel 17, Jan Kops en F.W. van Eeden (1885)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885 - 1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Svensk botanik, deel 9, J.W. Palmstruch e.a. (1807-1838)

Flora Londinensis, deel 5, William Curtis (1784-1788)

British entomology, deel 3, J. Curtis (1823-1840)

La flore et la pomone francaises, deel 5, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1832-1833)

English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 4, J.E. Sowerby (1865)

Icones plantarum sponte nascentium in episcopatu Monasteriensi, deel 1, F. Wernekinck (1798)

Flora regni borussici, deel 8, A.G. Dietrich (1840)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Flora Parisiensis, deel 3, P. Bulliard (1776-1781)


Dictionnaire des sciences naturelles, Plates Botanique, deel 4 (1816-1830)

© 2001-2016 K.M. Dijkstra