Namen
Nederlands: Boswalstro
English: Scotchmist (Scotch Mist)
Français: Gaillet des forêts
Deutsch: Wald-Labkraut
Wetenschappelijk: Galium sylvaticum
Familie: Sterbladigenfamilie, Rubiaceae
Geslacht:
Galium, Walstro
Naamgeving: De Nederlandse naam walstro komt van " wiegstro" (wal = wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Sylvaticum betekent " in het bos groeiend" .

Beschrijving
Afmeting: 60 cm tot 1,2 meter.
Levensduur: Overblijvend.Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Juni, juli en augustus.
Wortels: De plant vormt geen uitlopers.
Stengels: De rechtopstaande, blauwachtige, ronde, vrijwel kale stengels zijn bossig vertakt. Ze zijn voorzien van 4 zwakke ribben en verdikt op de knopen.
Bladeren: De bladeren vormen bladkransen van 6 tot 10 bladen. Ze zijn dun, langwerpig tot eivormig, meestal boven het midden het breedst en plotseling kort toegespitst. Aan de onderkant zijn ze grijsachtig. Ze worden meestal niet zwart als ze uitdrogen.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Samen vormen de bloemen een ijle, wijde bloeiwijze. De witte bloemen zijn 2 tot 3 mm groot. In de knop zijn ze vaak knikkend. De kroonslippen zijn in een kort puntje toegespitst.
Vruchten: Een splitvrucht. De blauwgroene vruchten zijn glad of iets rimpelig en kaal. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Licht tot matig beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselarme, zwak zure tot kalkrijke grond (leem en löss).
Groeiplaatsen: Bossen (kalkrijke loofbossen en hellingbossen, met name aan de voet van hellingen), bosranden, struwelen en hakhout.

Verspreiding
Wereld
Boswalstro - Galium sylvaticum
In Midden- en Zuid-Europa. Noordwestelijk tot in Nederland. Ingeburgerd in een klein deel van Noord-Amerika.

Nederland

Vroeger in het oosten van het land en in het rivierengebied (voornamelijk rondom Nijmegen). Daar voor het laatst gevonden in 1978. Later is de soort nog een keer aangetroffen in het Gooi.
Rode lijst 2012. Verdwenen uit Nederland. Trend sinds 1950: maximaal afgenomen. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen: Niet in Vlaanderen.

Wallonië
Boswalstro - Galium sylvaticum
Vrij algemeen in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Boswalstro - Galium sylvaticum

Flora Batava, Jan Kops en P. M. E. Gevers Deijnoot. Deel 11 (1853)

© 2001-2014 Klaas Dijkstra