Namen
Nederlands: Brede wolfsmelk (Breedbladige wolfsmelk)
English: Broad-leaf Spurge (Broadleaf Spurge)
FranÁais: Euphorbe ŗ feuilles plates (Euphorbe ŗ larges feuilles)
Deutsch: Breitblšttrige Wolfsmilch
Wetenschappelijk: Euphorbia platyphyllos
Familie: Wolfsmelkfamilie, Euphorbiaceae
Geslacht:
Euphorbia, Wolfsmelk
Naamgeving: De Nederlandse naam wolfsmelk heeft te maken met het giftige melksap dat vrijkomt als de stengels doorbreekt. Het sap heeft een bijtend en branderig (met name voor huid en ogen) effect en de 'wolf' (in de betekenis van de duivel) werd gezien als de veroorzaker.
Er zijn twee verklaringen van de wetenschappelijke naam Euphorbia.
1. Euphorbia is genoemd naar Euphorbios, de Griekse lijfarts van koning Juba de Tweede van MauretaniŽ. Hij gebruikte planten van het geslacht Euphorbia als geneeskruid.
2. Euphorbia komt van eu (goed) en pherboo (voeden), omdat het melksap werd gebruikt ter genezing van teringlijders. Platyphyllos betekent " met platte of brede bladen" .

Beschrijving
Plantvorm: Kruid, wolfsmelk.
Afmeting: 30 tot 60 cm.
Levensduur: Eenjarig. Therofyt (geen winterknoppen).
Bloeimaanden: Juli, augustus en september.
Stengels: De niet vertakte stengels staan rechtop, met vele schermen aan de zijkanten en 1 scherm aan het eind.
Bladeren: De eivormige bladeren zijn boven het midden het breedst. Aan de spitse top zijn ze fijn getand. Ze hebben een zwak hartvormige voet, zijn licht- of geelachtig groen en kaal of van onderen behaard. De schutbladen zijn meestal driehoekig en groengeel, maar later worden ze paars.
Bloemen: Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). Het gelige hoofdscherm vind je aan de top van de stengel. Meestal zijn er 5 stralen, maar soms 4. De schermen staan opvallend wijd uit. De klieren zijn vrijwel rond en niet getand.
Vruchten: Een kluisvrucht. De vruchten worden 2 tot 3 mm groot. Ze hebben halfbolvormige wratten in 3 van de 6 groeven. De andere 3 groeven (die waarlangs de vrucht openspringt) hebben geen wratten. De zaden zijn olijfbruin. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, matig voedselrijke, vrij stikstofrijke, kalkhoudende, omgewerkte kleiige grond.
Groeiplaatsen: Akkers (kalkrijke akkers, akkerranden en stoppelvelden), braakliggende grond, bermen (open plekken) en waterkanten (langs sloten).

Verspreiding
Wereld
Brede wolfsmelk - Euphorbia platyphyllos
Oorspronkelijk uit Zuid-Europa. Nu in veel meer gebieden met een gematigd klimaat op het noordelijk halfrond.

Nederland

Zeer zeldzaam in het rivierengebied en Zeeuwsch-Vlaanderen.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.

Vlaanderen
Brede wolfsmelk - Euphorbia platyphyllos
Zeer zeldzaam in het zuidwesten.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.

WalloniŽ: Zeldzaam in de zuidelijke Ardennen en in het Maasgebied.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Brede wolfsmelk - Euphorbia platyphyllos

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm (1796)

© 2001-2014 Klaas Dijkstra