Namen
Nederlands: Roomse kervel
Frysk: Anyspiipkrûd
English: Sweet Cicely
Français: Cerfeuil musqué
Deutsch: Süßdolde
Wetenschappelijk: Myrrhis odorata
Familie: Schermbloemenfamilie, Apiaceae
Geslacht:
Myrrhis, Roomse kervel
Naamgeving: Myrrhis is is afgeleid van het Griekse myrrha (geparfumeerde balsem). Odorata betekent " geurend" .

Beschrijving
Afmeting: 60 cm tot 1,2 meter.
Levensduur: Overblijvend. Hemikryptofyt (winterknoppen op of iets onder de grond).
Bloeimaanden: Mei en juni.
Stengels: De holle stengels zijn bossig vertakt en verspreid behaard.
Bladeren: De bladeren zijn 2 of 3-voudig geveerd met langwerpige, diep getande lobben. Ze zijn zacht behaard en hebben meestal plaatselijk een witachtige tekening. De bladschede is sterk ontwikkeld.
Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen vormen schermen met 4 tot 20 stralen. Ze zijn wit en 2 tot 4 mm groot. De kroonbladen zijn ongelijk. De kelk is zeer klein. Meestal zijn er 5 lang gewimperde omwindseltjes.
Vruchten: Een splitvrucht. De vruchten zijn lijnvormig tot langwerpig en 1½ tot 2½ cm lang. Ze zijn gesnaveld en hebben sterke ribben. Ze zijn glanzend donkerbruin als ze rijp zijn. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Biotoop
Bodem: Zonnige tot meestal licht beschaduwde plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze grond.
Groeiplaatsen: Beschaduwde bermen, ruigten (voedselrijke ruigten), bosranden en houtwallen. Vaak in de buurt van bewoning.

Verspreiding
Wereld
Roomse kervel - Myrrhis odorata
Oorspronkelijk alleen in berggebieden in Zuid- en Midden-Europa (voornamelijk in de Pyreneeën en de Alpen). Verder noordelijk in veel streken min of meer ingeburgerd, noordelijk tot in Zuid-Scandinavië, Groot-Brittannië en IJsland.

Nederland

Zeldzaam. Het meest in Gelderland en Overijssel.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeldzaam. Ingeburgerd in de 18de eeuw.

Vlaanderen
Roomse kervel - Myrrhis odorata
Zeldzaam.
Rode lijst. Criteria niet van toepassing.

Wallonië Vrij zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Roomse kervel - Myrrhis odorata

Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 3, Johan Carl Krauss (1796)

Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885 - 1905)

Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)

Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

© 2001-2016 K.M. Dijkstra