Beschrijvingen en afbeeldingen van 2064 soorten vaatplanten (geen paddenstoelen, mossen, korstmossen, wieren en kranswieren), die in Nederland en BelgiŽ in het wild kunnen worden aangetroffen.

 

Bloemkleuren (hoofdkleuren)
Geen grassen, zeggen, russen, cypergrassen en biezen.

Planthoogte 0-15 cm


Planthoogte 15-60 cm


Planthoogte 60-100 cm


Planthoogte 100-250  cm


Planthoogte > 250  cm


Waterplanten


In de (verre) toekomst ga ik de kleuren verder verfijnen en foto's toevoegen (net als bij waterplanten)

In 1984 ben ik gestart met de aanleg van een heemtuin (bijna 4000 m2) in het zuidoosten van Frysl‚n. Rond de eeuwwisseling was er weinig informatie op internet te vinden over wilde planten. In die tijd ben ik begonnen met het maken van deze website.
In de loop der jaren is de site steeds groter geworden en deze wordt nog voortdurend verder uitgebreid en verbeterd. Op dit moment staan er 2064 soorten op de site. Door klimaatverandering komen er steeds nieuwe soorten bij in ons gebied. Een aantal daarvan zullen naar verloop van tijd gaan inburgeren.

Als u  nog een soort mist op de site of fouten heeft ontdekt, hoor ik dat graag. Stuur uw melding naar info@wilde-planten.nl.

" Wilde planten in Nederland en BelgiŽ" is een niet commerciŽle website. Het maken en onderhouden van de site kost mij veel tijd (en geld), maar ik wil de site desondanks advertentievrij houden.


Voor de soortnamen is de 24e druk van de Heukels gevolgd.

Onder iedere foto staat aangegeven wie de fotograaf is en/of van welke site de foto afkomstig is en de rechten voor het gebruik van de foto.

De oude illustraties zijn o.a. afkomstig van de sites. caliban.mpipz.mpg.de, biolib.de en plantillustrations.org.

De verspreidingskaartjes zijn afkomstig van gbif.org, verspreidingsatlas.nl, waarnemingen.be en La biodiversitť en Wallonie, Atlas en ligne.

Teksten op de site mogen worden gebruikt voor niet commercieel gebruik. Daarbij moet worden vermeld. © wilde-planten.nl - cc by-nc-sa 3.0 nl.

Foto's die gemaakt zijn door mij mogen eveneens, niet commericeel, worden gebruikt met de vermelding. © Klaas Dijkstra (wilde-planten.nl) - cc by-nc-sa 3.0 nl

Ik heb verspreidingsatlas.nl toestemming gegeven om de teksten op hun site te plaatsen. Voor het gebruik hiervan geldt dezelfde voorwaarde.

Inheems
Een soort die hier van nature al zeer lang voorkomt en dus in ons gebied thuishoort.

Archeofyt
Een soort die nu in ons gebied thuishoort, maar die al voor 1500 is aangevoerd van elders. Nu vaak als inheems beschouwd.

Ingeburgerd
Een soort die hier oorspronkelijk niet voorkwam, maar (on-)opzettelijk door de mens is aangevoerd en zich vervolgens zelfstandig kan handhaven of zelfs uitbreiden.

Therofyt
Een eenjarige plant, zonder winterknoppen.

Geofyt
Een plant met winterknoppen onder de grond.

Hemikryptofyt (hemicryptofyt)
Een plant met winterknoppen op of iets onder de grond.

Chamaefyt
Een plant met winterknoppen tot 50 cm boven de grond.

Fanerofyt
Een plant met winterknoppen meer dan 50 cm boven de grond (bomen, struiken en  houtige klimplanten).

Helofyt
Een plant met winterknoppen onder water, maar de bloeiende plant komt boven water.

Hydrofyt
Een waterplant.

Voor de lijst van inheemse of ingeburgerde soorten in Nederland heb ik zo veel mogelijk de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 2020 gevolgd.

Voor de Vlaamse soorten is dit voornamelijk de site https://waarnemingen.be

Voor de Waalse soorten is dit het excelbestand "Liste des espŤces vťgťtales wallonnes".

Fouten, aanvullingen, niet werkende of verkeerde links en andere opmerkingen kunt u  doorgeven via dit mailadres. info@wilde-planten.nl

Voor uitleg over botanische begrippen klik dan op

Wanneer je heemplanten wilt toepassen in de tuin klik dan op


De belangrijkste bronnen
Laatste update. 2-2-2023

©2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl