Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Blogs

Quizzen

Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Op deze uitgebreide site kunt u veel informatie vinden over 2073 vaatplanten (soorten en ondersoorten), die in Nederland en BelgiŽ in het wild worden aangetroffen.
Paddenstoelen, mossen, korstmossen, wieren en kranswieren worden hier niet besproken.

Foto- en videogalerij
Hier kun je elke maand natuurfoto's en -video's bekijken (klik op de foto/video)

Januari

Februari

Maart

April


Roodborstje


Winterakoniet


Kievitsbloem


Witte klaverzuring

Mei

Juni

Juli

 


Kleine zilverreiger

Damhert


Harig wilgenroosje

 

Uitgelicht
In deze rubriek vind je uitgebreidere beschrijvingen en allerlei wetenswaardigheden van een bepaalde plantensoort.


Zwartmoeskervel


Daslook


Grote brandnetel


Bieslook

In 1984 ben ik gestart met de aanleg van een heemtuin (ongeveer 4000 m2) in het zuidoosten van Frysl‚n. Rond de eeuwwisseling was er weinig informatie op internet te vinden over wilde planten. In die tijd (2001) ben ik begonnen met het maken van deze website.
In de loop der jaren is de site steeds groter geworden en deze wordt nog voortdurend uitgebreid en verbeterd.
Door klimaatverandering komen er voortdurend nieuwe soorten bij in ons gebied. Een aantal daarvan zal naar verloop van tijd gaan inburgeren en ook een plekje veroveren op deze site.

Als u nog een soort mist op de site of een fout (ook typfouten) heeft ontdekt, hoor ik dat graag. Stuur uw melding naar info@wilde-planten.nl.

Voor de lijst van inheemse of ingeburgerde soorten in Nederland heb ik zo veel mogelijk de Standaardlijst van de Nederlandse Flora 2020 gevolgd.
Voor de Vlaamse soorten is dit voornamelijk de site https://waarnemingen.be
Voor de Waalse soorten is dit het excelbestand "Liste des espŤces vťgťtales wallonnes".

Voor de soortnamen is de 24e druk van de Heukels gevolgd.
Onder iedere foto staat aangegeven wie de fotograaf is en de rechten voor het gebruik van de foto.
De oude illustraties zijn o.a. afkomstig van de sites biolib.de en plantillustrations.org.
De verspreidingskaartjes zijn afkomstig van gbif.org, verspreidingsatlas.nl, waarnemingen.be en La biodiversitť en Wallonie, Atlas en ligne.

Teksten op de site mogen worden gebruikt voor niet commercieel gebruik. Daarbij moet worden vermeld: Klaas Dijkstra - wilde-planten.nl - cc by-nc-sa 3.0 nl.
Foto's die gemaakt zijn door mij mogen eveneens, niet commercieel, worden gebruikt met dezelfde vermelding: Klaas Dijkstra - wilde-planten.nl - cc by-nc-sa 3.0 nl

Hieronder volgt een korte uitleg van drie begrippen die op de site worden gebruikt. Voor meer informatie over de andere begrippen verwijs ik naar het menu "Botanische begrippen" bovenaan aan deze pagina.

Inheems
Een soort die hier van nature al zeer lang voorkomt en dus in ons gebied thuishoort.

Archeofyt
Een soort die al voor 1500 is aangevoerd van elders, maar nu in ons gebied thuishoort. Vaak als inheems beschouwd.

Ingeburgerd
Een soort die hier oorspronkelijk niet voorkwam, maar (on-)opzettelijk door de mens is aangevoerd en zich vervolgens zelfstandig kan handhaven of zelfs uitbreiden.

Foto's gemaakt in mijn tuin.

Bronnen

Laatste update: 11-7-2024

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl