Wilde planten in Nederland en België 

Blogs

Akkerviltkruid - Filago arvensis


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Deutschlands flora, deel 10, J. Sturm, J.W. Sturm (1814-1817)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl