Wilde planten in Nederland en België

Akkerviltkruid - Filago arvensis


Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Deutschlands flora, deel 10, J. Sturm, J.W. Sturm (1814-1817)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, J.W. Palmstruch e.a. (1807)

 

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl