Wilde planten in Nederland en België

Steeneppe - Sison amomum


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 4, Johann Carl Krauss (1800)


Cruijdeboek, deel 5, Rembert Dodoens. Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt (1554)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl