Wilde planten in Nederland en België

Akkerereprijs - Veronica agrestis

Frysk-Nettelerf

English-Green Field-speedwell

Français-Véronique des campagnes

Deutsch-Ackerehrenpreis

Synoniemen

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De naam ereprijs is mogelijk afkomstig van de Vlaamse botanist Dodoens, die de planten eer ende prijs oft loff gaf vanwege hun geneeskrachtige eigenschappen. Er zijn echter nog een tweetal verklaringen in omloop. Ereprijs zou zijn naam te danken hebben aan het feit dat in de Middeleeuwen winnaars van grote toernooien een krans kregen van deze bloemen. Een derde verklaring is dat een Frankische koning vele jaren aan huiduitslag leed en daarvoor, na goede raad van een jager, dit plantje gebruikte en genas van de huiduitslag. Toen gaf hij het plantje de naam ereprijs. Veronica is genoemd naar de heilige Veronica. Veronica zou in een zweetdoek de afdruk gekregen hebben van het aangezicht van Christus. Sommigen menen in de bloem een weergave te zien van die afdruk. Agrestis betekent akkerbewonend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-April t/m november.

Afmeting-7-30 cm.


Fornax - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb

Wortels


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


herbariaunited.org

Stengels-Vaak liggende en behaarde stengels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


kuleuven-kulak.be/bioweb


Thierry Pernot - tela-botanica.org- cc by-sa 2.0 fr


Thierry Pernot - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De bladen zijn kort gesteeld, eirond, ondiep gekarteld-gezaagd, lichtgroen of soms roodbruin aangelopen, vaak enigszins vlezig, glanzend en staan meestal verspreid, behalve de onderste.


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Fornax - cc by-sa 3.0


Thierry Pernot - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


kuleuven-kulak.be/bioweb

Bloemen-Tweeslachtig. De schutbladen zijn vrijwel hetzelfde als de gewone bladen. De alleenstaande bloemen staan op lange, slanke stelen. De bloemkroon (5-8 mm breed) is witachtig en blauw geaderd, maar de bovenste kroonslip is blauw of soms roze, zelden is de kroon geheel wit. De kelkslippen zijn eirond tot langwerpig, stomp en zwak behaard.


Phil Sellens - cc by 2.0


Fornax - cc by-sa 3.0


Marinella Miglio - cc by-nc-nd 4.0


Rorolinus - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden- Meestal staan de vruchten op teruggekromde stelen. De doosvrucht is iets meer breed dan hoog, tweelobbig, omgekeerd hartvormig met een scherpe insnijding, waar de (0,6)0,9-1,1 mm lange stijl meestal niet of nauwelijks buiten uitsteekt. De vrucht is alleen met ongeveer even lange klierharen begroeid. De kelkslippen zijn eirond tot langwerpig, stomp en zwak behaard. Onder de vrucht bedekken ze elkaar niet met de randen. Vruchthokjes twee- tot zevenzadig. De zaden hebben een oliehoudend aanhangseltje en worden door mieren verspreid. Ze zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


Malcolm Storey - bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier) op droge tot vochtige, voedselrijke tot zeer voedselrijke, vaak zwak zure, meestal vrij zware grond (zand, grind, klei of löss).

Groeiplaatsen-Hakvruchtakkers, moestuinen (vooral op klei), begraafplaatsen (vooral op zand en grind) en tussen straatstenen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa.

Nederland-Archeofyt. Algemeen.

Vlaanderen-Archeofyt. Vrij algemeen.

Wallonië-Archeofyt. Vrij algemeen.

Toepassingen

Vermeerderen-Zaaien.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl