Wilde planten in Nederland en België

Bergdravik - Bromopsis erecta

Frysk:

English: Erect Brome (Upright Brome)

Français: Brome dressé

Deutsch: Aufrechte Trespe

Synoniemen: Bromus erectus, Bromus erecta

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Bromopsis betekent wekt de indruk op Bromus te lijken. Erecta betekent opgericht.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m juli.

Afmeting: 30-100 cm.


Daderot - Public Domain


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: Dichte pollen of zoden vormend. De rechtopstaande stengels worden aan de voet omhuld door vezels, die ontstaan door verwering van de onderste bladscheden.


Julien Barataud  - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Patrick Hacker -
CC BY 4.0


Giovanni Perico - CC BY-NC 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Op de bladschede groeien zowel lange als korte haren, maar de bovenste bladen kunnen vrijwel onbehaard zijn. Aan de top hebben de bladen geen oortjes. Het lichtgroene blad is in ontplooide staat 2-3 mm breed, wordt van de voet naar de top geleidelijk smaller en is aan de bovenkant meestal verspreid behaard met lange en korte haren. In knop zijn de bladen samengevouwen en de onderste bladen blijjven vaak borstelvormig samengevouwen. De bovenste bladen zijn vlak. Het tongetje is 1-2 mm lang. Onderste bladscheden met verspreide, afstaande haren.


Mathieu Menand - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


bertrant.bui - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Mathieu Menand - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Paul Fabre - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De rechtopstaande pluim is 10-15 cm lang, min of meer samengetrokken en vaak trosvormig met merendeels opgerichte zijtakken. De aartjes zijn veelbloemig, enigszins samengedrukt, vlak en 2-4 cm. Gewoonlijk zijn de jonge aartjes enigszins paarsig. De gele tot oranje helmknoppen hangen ver uit de aar. Er is een groot kleurcontrast tussen de uit de aartjes hangende, goudgele helmknoppen en de paars getinte kafjes. Het onderste kelkkafje is éénnervig en het bovenste drienervig. Het lemma is al of niet behaard en met een korte naald. De lengte van de kafnaald varieert (2-8 mm), maar is in elk geval korter dan het lemma.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Patrick Hacker -
CC BY 4.0


Steve Hurst - USDA-NRCS PLANTS Database


© Sipke Gonggrijp -
CC BY-NC-ND 3.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, iets open plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkrijke grond (zavel, mergel en zand).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (kalkgrasland en zuidhellingen op kalkbodems), zeeduinen (duingrasland), enigszins ruderale plaatsen en langs bosjes en struwelen.

Verspreiding

Wereld: Noordwest-Afrika, Zuidwest-Azië en West-, Midden- en Zuidoost-Europa. Noordelijk tot in Ierland, Noord-Engeland, Nederland en Midden-Duitsland. Zuidelijk tot in Noord-Spanje, Zuid-Italië en de Balkan. Ingeburgerd op een aantal plaatsen in Amerika.

Nederland: Zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in het rivierengebied, in Noord-Brabant en Zeeland en in het oosten van het land.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam.
Wallonië:
Vrij algemeen in het Maasgebied en Lotharingen (in de zuidelijke Ardennen). Elders veel zeldzamer.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 20, Jan Kops en F.W. van Eeden (1898)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, J.W. Palmstruch e.a. (1807-1838)

Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Icones et descriptiones graminum austriacorum, deel 1, N.T. Host (1801)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL