Wilde planten in Nederland en België

Bitterkruidbremraap - Orobanche picridis

Frysk

English-Oxtongue Broomrape

Français-Orobanche du picris

Deutsch-Bitterkraut-Sommerwurz

Synoniemen

Familie-Orobanchaceae (Bremraapfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Orobanche komt van het Griekse orobus (een peulvrucht) en anchoo (wurgen). Het wurgen slaat op het onttrekken van voedingsappen uit de voedsterplant. Picridis komt van Picris (Bitterkruid).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-15-70 cm.


Bernd Haynold - cc by-sa 3.0


verspreidingsatlas.nl - Peter Meininger


verspreidingsatlas.nl - Peter Meininger


verspreidingsatlas.nl - Adrie van Heerden

Wortels


luirig.altervista.org - Vito Bueno


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-Een slanke, lichtgele stengel, die soms rood is aangelopen.


Bertrant Bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


verspreidingsatlas.nl - Hans Toetenel


Bertrant Bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 F


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-Schubvormige blaadjes.


luirig.altervista.org - Vito Bueno


Jean-Luc Gorremans - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


verspreidingsatlas - Peter Meininger


Giorgio Faggi - cc by-nc-nd 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen zijn meestal lichtgeel met paarse aderen en worden 1,4-2,2 cm. De buisvormige bloemkroon heeft naar de top een bleekpaarse tint. De schuin rechtopstaande bloemkroon is meestal alleen aan de voet iets gebogen, de ruglijn is in het midden van de buis vrijwel recht (op de hoogte van aanhechting van de meeldraden neit geknikt). Gewoonlijk is de kroon veel minder behaard dan die van Klavervreter, maar de voet van de helmdraden is veelal dicht behaard. De bovenlip is meestal niet gedeeld, maar wel ondiep uitgerand of onduidelijk tweelobbig. De lobben staan af. De kelk bestaat uit twee, meestal vrije helften, die elk in één smalle spits of in twee smalle tanden uitlopen, in het laatste geval lopen beide tanden vrijwel evenwijdig. De tanden van de kelkhelften zijn ongeveer even lang als de rest van de kelkhelft. Als er twee zijn, dan staan deze ongeveer evenwijdig aan eIkaar. De helmdraden zijn aan de voet dicht behaard. Ze staan op 2-5 mm boven de voet op de kroonbuis ingeplant. De stempel is roze tot rood.


Bernd Haynold - cc by-sa 3.0


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


Giacomo Bellone - cc by-nc-nd 4.0


Marie Portas - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige plaatsen op droge, voedselarme, kalkrijke grond. Zowel op vergraven als op minder verstoorde plaatsen (duinzand en rotsachtige plaatsen). Bitterkruidbremraap parasiteert vrijwel alleen op Picris hieracioides (Echt bitterkruid), zeer zelden op Gewoon biggenkruid. De wortels van de plant maken contact met de waardplant om zo te worden voorzien van van voedingsstoffen.

Groeiplaatsen-Grazige bloemrijke noordhellingen in de duinen, langs nieuwe paden, soms in droge duinvalleien, rondom pas ingegraven paaltjes in de duinen, kalkgrasland, zanddijkjes, spoorwegterreinen in de duinstreek en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Wereld-In het Middellandse-Zeegebied en in Midden- en West-Europa. Noordwestelijk tot in Nederland en Zuidwest-Engeland.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Niet in Vlaanderen.

Wallonië-Inheems. Verdwenen.Vroeger zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl