Bleekgele droogbloem - Gnaphalium luteo-album

Andere namen

Frysk: Giel sulverskier

English: Weedy cudweed

Français: Gnaphale blanc-jaunâtre

Deutsch: Gelbes Ruhrkraut

Verouderde namen: Pseudognaphalium luteoalbum, Helichrysum luteoalbum, Laphangium luteoalbum

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Gnaphalium (Droogbloem)

Soort: Gnaphalium luteo-album

Naamgeving (Etymologie): Gnaphalium komt van het Griekse gnaphalon (gekaarde wol), hetgeen slaat op het wolkleed bij vele soorten. Luteo-album betekent geel-wit.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of tweejarig, zelden overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt en misschien ook hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 5-50 cm.


Muscari - CC BY-SA 3.0


kuleuven-kulak.be


Jeantosti - CC BY-SA 3.0


Marie Portas - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels


s.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


herbariovaa.org - CC BY-SA 3.0


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/

Stengels: De rechtopstaande of opstijgende stengels zijn wit viltig behaard en meestal niet vertakt, maar soms wel bij de voet en hogerop meestal alleen in de bloeiwijze.


kuleuven-kulak.be


Mathieu Menand - CC BY-SA 2.0 FR


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR


Marie Portas - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De verspreidstaande bladeren zijn witviltig en hebben een ingerolde rand. De onderste bladeren zijn spatelvormig, de bovenste lijnvormig tot langwerpig. Ze hebben een halfstengelomvattende voet.


David Mercier - CC BY-SA 2.0 FR


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be


kuleuven-kulak.be

Bloemen: Polygaam. De bloemen zitten aan de top van de hoofd- en zijstengels, in afgeronde kluwens zonder bladeren aan de voet. De bloemen zijn oranje of roodachtig geel. Ze hebben geen lintbloemen. Het omwindsel is geelwit, kaal en glanzend.


kuleuven-kulak.be


Jeantosti - CC BY-SA 3.0


Jeantosti - CC BY-SA 3.0


© Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


© PB Pelser - phytoimages.siu.edu


verspreidingsatlas.nl - © Bert Verbruggen


verspreidingsatlas.nl - © Bert Verbruggen


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op matig vochtige tot natte, matig voedselarme tot matige voedselrijke, basische, meestal kalkhoudende grond (zand en leem). Vaak op plaatsen die in de winter onder water staan en 's zomers droogvallen.

Groeiplaatsen: Zeeduinen (jonge duinvalleien), drooggevallen zandplaten en ingedijkte schorren aan de kust, afgravingen (zandgroeven), waterkanten (voedselarme, zandige vijveroevers en ondiepe vijvers), heide (drooggevallen bodems van heidevennen), drooggevallen greppels, natte plekken op opgespoten grond, parkeerplaatsen, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), tussen straatstenen, bermen en kapvlakten (plekken waar bos of struweel is gekapt).

Verspreiding

Wereld: Zuidwest- en Zuid-Azië, delen van Afrika en Europa. Noordelijk tot in Midden-Engeland en Zuid-Scandinavië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Bleekgele droogbloem - Gnaphalium luteo-album

Nederland: Vrij zeldzaam in Zeeland, in de Hollandse duinen, in Flevoland en in stedelijke gebieden. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam. Het meest in de duinen, het Antwerps havengebied (opgespoten grond) en in het Midden-Limburgse vijvergebied. Elders zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Bleekgele droogbloem - Gnaphalium luteo-album

Wallonië: Zeer zeldzaam ten zuiden van de Samber en de Maas.
Rode lijst. Ernstig bedreigd.

Toepassingen

Vermeerderen: Zaaien.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 10, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1849)


Flora Batava, deel 10, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1849)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Deutschlands flora, deel 10, J. Sturm, J.W. Sturm (1814-1817)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Rariorum plantarum historia, deel 1, C. Clusius (1601)
Chrysocome altera


Rariorum plantarum historia, deel 1, C. Clusius (1601)
Gnaphalium Plateau II


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 5, J.E. Sowerby (1866)


Indian medicinal plants, Plates, deel 3, K.R. Kirtikar, B.D. Basu (1918)

Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

Flora regni borussici, deel 11, A.G. Dietrich (1843)

© 2001-2018 K.M. Dijkstra