Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Bleek kweldergras (Stomp kweldergras) - Puccinellia distans

Frysk: Kweldergers

English: Reflexed Saltmarsh-grass

FranÁais: Atropis p‚le, Atropis distant

Deutsch: Salzschwaden

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Puccinellia is genoemd naar de botanicus Benedetto Puccinelli (1808-1850). Distans betekent uiteenstaand en borealis noordelijk of noords.

Ondersoorten: Twee ondersoorten: Bleek kweldergras, Puccinellia distans ssp. borealis en Stomp kweldergras, Puccinellia distans ssp. distans. Waar beide ondersoorten naast elkaar voorkomen kun je ook tussenvormen aantreffen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus, september en oktober.

Afmeting: 15-60 cm.

Bleek kweldergras


© Eric Brandes -
CC BY-NC-ND 3.0


@ Bas Kers -
CC-BY-NC-SA-2.0


@ Bas Kers -
CC-BY-NC-SA-2.0


@ Bas Kers -
CC-BY-NC-SA-2.0

Stomp kweldergras


Panek -
CC BY 3.0


Matt Lavin -
CC BY-SA 2.0


Daderot - Public Domain


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Wortels: Geen uitlopers.

Bleek kweldergras


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0

Stomp kweldergras


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels

Bleek kweldergras


© Biopix - A Neumann


© Bart de Knegt -
CC-BY-NC-SA-3.0


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0


© Peter Meininger -
CC-BY-NC-SA-3.0

Stomp kweldergras


© Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Panek  -
CC BY 3.0


Matt Lavin -
CC BY-SA 2.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Bleek kweldergras: De bladen zijn bleek geelachtig groen. Vaak zijn ze samengevouwen. Ze zijn niet vlezig en elke bladhelft heeft hoogstens vijf ribben.
Stomp kweldergras: De grijsgroene bladeren zijn vaak vlak. Ze zijn niet vlezig. Elke bladhelft heeft hoogstens vijf ribben.

Bleek kweldergras


© Biopix - A Neumann


© Biopix - A Neumann


© Biopix - A Neumann


wisflora.herbarium.wisc.edu -
CC0-1.0

Stomp kweldergras


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Bleek kweldergras: Tweeslachtig. De pluimtakken zijn ruw en staan vrij horizontaal. Na de bloei zijn ze meestal teruggeslagen. De onderste staan met vier tot vijf bij elkaar. De aartjes hebben vier tot vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang. De bloemen zijn gemiddeld iets groter dan die van Stomp kweldergras.
Stomp kweldergras: De ruwe pluimtakken staan loodrecht af. Na de bloei zijn ze teruggeslagen. De onderste staan met vier of vijf bij elkaar. De aartjes bevatten vier of vijf bloemen en zijn 4-5 mm lang.

Bleek kweldergras


© Bart de Knegt -
CC-BY-NC-SA-3.0


© Eric Brandes -
CC BY-NC-ND 3.0


symbiota.math.wisc.edu -
CC BY-NC 3.0


symbiota.math.wisc.edu -
CC0-1.0

Stomp kweldergras


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Tim van de Vondervoort - verspreidingsatlas.nl


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.

Bleek kweldergras


Digitale zadenatlas

Stomp kweldergras


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, brakke tot zilte, vaak verdichte grond (klei en zand).

Groeiplaatsen: Bleek kweldergras: Poldergrasland en als pionier op natte, zilte, verstoorde, open plekken (ontstaan door vee of oppervlakige afgraving).
Stomp kweldergras: Onlangs bedijkte terreinen, plekken met kwel van zout water, grasland (zilt grasland), bermen (langs gepekelde wegen), omgewerkte grond langs de kust, langs kustpaden, kwelders of schorren (o.a. op afgeplagde plekken), aan de voet van zeedijken, waterkanten (aanspoelselgordels, vertrapte oevers van kreken en drinkpoelen en pas afgestoken kanten van diepe sloten op zeeklei, achter zeedijken of smalle duinstroken op plaatsen met zoute kwel en in wagenTegenwoordig ook op mijnsteenbergen en industrieterreinen (nabij metaalfabrieken).

Verspreiding

Wereld: Kweldergras: West-AziŽ, Noordwest-Afrika en het grootste deel van Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika en Nieuw-Zeeland.
Bleek kweldergras: Noord- en Noordwest-Europese kustgebieden, zuidelijk tot in Vlaanderen.
Stomp kweldergras: Het grootste deel van Europa. Ingeburgerd in Noord-Amerika.

Kweldergras

Bleek kweldergras

Stomp kweldergras

Nederland: Bleek kweldergras: Vrij zeldzaam in Zeeland, de Wieringermeerpolder en bij het Lauwersmeer, zeldzaam elders in het Waddengebied en zeer zeldzaam op andere plaatsen langs de kust.
Stomp kweldergras: Algemeen langs de kust in het Waddengebied en plaatselijk in Zeeland, vrij algemeen in Flevoland, plaatselijk in het noordelijk zeekleigebied. Eders voornamelijk langs autosnelwegen.

Bleek kweldergras

Stomp kweldergras

Vlaanderen: Bleek kweldergras: Zeer zeldzaam in het kustgebied.
Stomp kweldergras: Plaatselijk vrij algemeen in het kustgebied. Ingeburgerd  langs autosnelwegen, maar ook op mijnsteenbergen en nabij metaalfabrieken. De soort heeft zich uitgebreid in het binnenland.
WalloniŽ:
Bleek kweldergras: Niet in WalloniŽ.
Stomp kweldergras: Vrij algemeen ingeburgerd langs 's winters gepekelde wegen.

Bleek kweldergras

Stomp kweldergras

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Salz-Schwaden
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Londinensis, deel 6, William Curtis (1789-1798)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL