Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Blonde zegge - Carex hostiana

Frysk: Ljochte sigge

English: Tawny Sedge

FranÁais: LaÓche blonde

Deutsch: Saum-Segge

Synoniemen: Carex hornschuchiana

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Zegge stamt uit het Indogermaanse woord seq (snijden). Carex is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse ceiro (ik snij), een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Hostiana is genoemd naar Nicolaus Thomas Host (1771-1834), een Oostenrijke botanist.

Kruising: Carex x pauliana is de hybride van Blonde zegge en C. viridula (C. oederi - Dwergzegge). Deze hybride dient te worden gezocht in schrale hooilanden. Er zijn meerdere vondsten uit Overijssel en Gelderland bekend van vůůr 1954, sindsdien is ze amper of niet meer gevonden in ons land. Toch dient men alert te zijn op deze hybride, daar waar beide oudersoorten samen voorkomen. Helaas wordt de ene ouder, C. hostiana, steeds zeldzamer in ons land.
Jacob Koopman, 2015 - CC BY-SA 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 30-50 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


Jean-Claude Bouzat - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: Korte, kruipende wortelstokken.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De dunne, gladde stengels zijn stomp driekantig. De onderste scheden zijn donkerbeige en gaan vezelen. De plant vormt losse pollen.


Joseba Garmendia -
CC BY 3.0


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


© Niels Jeurink - verspreidingsatlas.nl


© Jakob Hanenburg - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De vlakke bladeren zijn ongeveer half zo lang als de gladde stengel. Ze zijn van boven groen, later worden ze geelachtig. Van onderen zijn ze vaak iets blauwig. Ze hebben een driekantige top en zijn 2-4 mm breed.


A.Poirel - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). Een mannelijke topaar die 2-3 mm breed is (soms is er een tweede, kleinere mannelijke aar aan de voet) en meestal twee of drie, vrij ver uit elkaar staande, rechtopstaande vrouwelijke aren die 5-7 mm breed zijn en ongeveer 10 mm lang. Vrouwelijke bloemen hebben drie stempels. De schutbladen zijn veel korter dan de bloeiwijze. Ze hebben een nauwe, tot vier cm lange schede. De kafjeszijn ongeveer 3 mm lang en hebben een vliezige rand. Ze zijn roodbruin (in het midden zijn ze lichter, maar meestal niet groen).


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De geelgroene urntjes zijn eivormigen 3-4 mm lang. Ze zijn generfd en toegespitst in een bruine tweetandige snavel met stekeltjes.


Jean-Claude Bouzat - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op vochtige tot natte, matig voedselarme, onbemeste, compacte, zwak zure grond (leem, laagveen, venig zand, zandige klei, potklei of schelpkalk).

Groeiplaatsen: Grasland (hooiland, polderboezemhooiland en blauwgrasland), terreininsnijdingen, heide (niet te dicht begroeide plekken) en in de bergen bij bronnen.

Verspreiding

Wereld: Zuidwest-AziŽ, op de oostpunt van Noord-Amerika (op Newfoundland en enkele nabijgelegen eilanden), hier en daar in Zuidoost-Europa en in Midden en West-Europa. In Noorwegen tot voorbij de poolcirkel.

Nederland: Zeldzaam in het oosten en midden van het land en in laagveengebieden.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.
WalloniŽ:
Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 18, Jan Kops en F.W. van Eeden (1889)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Carex hornschuchiana
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Carex hornschuchiana
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL