Wilde planten in Nederland en België

Bochtige klaver - Trifolium medium

Frysk: Steile reade klaver

English: Zigzag Clover

Français: Trèfle intermédiaire

Deutsch: Mittlerer Klee

Synoniemen:

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Bochtige klaver dankt zijn naam aan de bochtig heen en weer gebogen stengels. Trifolium komt van het Latijnsche tri (drie) en folium (blad). De bladen zijn drietallig. Medium betekent middelste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni t/m augustus.

Afmeting: 20-45 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels: Een stevige, min of meer verticale, vertakte wortelstok met ondergrondse uitlopers.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels: De weinig behaarde, meestal opstijgende stengels zijn heen en weer gebogen. De steel van de bloeiwijze is eerst heel kort, tijdens en na de bloei groeit de steel verder uit.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren: De meeste bladeren zijn lang gesteeld. De deelblaadjes zijn meestal langwerpig of soms eirond. Ze zijn mat donkergroen (meestal donkerder groen dan die van Rode klaver), hebben een onduidelijke witte V-vormige witte vlek en zijn zwak getand.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen: Tweeslachtig. De steunblaadjes van de bovenste en middelste bloemen zijn lijnvormig, geleidelijk toegespitst en voor ruim de helft met de bladsteel vergroeid. Het vrije deel staat schuin af, is lang toegespitst en bij de top gewimperd. De helder paarsrode bloemen vormen dichtbloemige, eivormige tot bolvormige, kortgesteelde, 2½-3½ cm grote hoofdjes. De hoofdjes hebben aan de top afstaande bloemen, waardoor ze afgeplat zijn (die van Rode klaver hebben een ronde top). De kelktanden zijn lang en gewimperd. De kelkbuis heeft tien nerven en is (in de vruchttijd) van buiten kaal.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden: Een doosvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot half beschaduwde, warme plaatsen op vrij droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke, vaak lemige grond (zand, leem, zavel, klei, löss, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bosranden (kalkrijke zomen), bossen (lichte, grazige plekken), struwelen (laagblijvend), bermen, heide (grazige plekken), afgravingen (leemkuilen), akkers (akkerranden), grasland (overgangen van naar struweel), dijken (dijkhellingen) en langs spoorwegen (spoordijken).

Verspreiding

Wereld: Europa, behalve in een groot deel van Noord-Scandinavië en het Middellandse-Zeegebied. Ook in West-Azië. Ingeburgerd in o.a. oostelijk Noord-Amerika, Tasmanië en Nieuw-Zeeland.

Nederland: Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen: Inheems. Zeldzaam.

Wallonië: Inheems. Vrij algemeen.

Toepassingen

Vermeerderen: Scheuren en zaaien.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Deutschlands flora, deel 4, J. Sturm, J.W. Sturm (1803-1804)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Bilder ur Nordens Flora, deel 2, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Svensk botanik, deel 7, J.W. Palmstruch e.a. (1812)


La flore et la pomone francaises, deel 5, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1832-1833)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 3, J.E. Sowerby (1864)


Flora regni borussici, deel 10, A.G. Dietrich (1842)


Introductio generalis in rem herbariam, deel 3, A.Q. Rivinus (1690-1777)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Florae Austriaceae, deel 4, N.J. von Jacquin (1776)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl