Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Borstelbies - Isolepis setacea

Andere namen

Frysk: Pôltsjebies

English: Bristle club-rush

Français: Isolépis sétacé

Deutsch: Borstige Moorbinse

Verouderde of andere namen: Scirpus setaceus, Dwergbies

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Geslacht: Isolepis

Soort: Isolepis setacea

Naamgeving (Etymologie): Isolepis is afgeleid van het Griekse woord isos (vergelijkbaar of gelijk), in hoeveelheid en soort, en lepis (een schub of vlok). Setacea betekent met borstels of borstelig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 2-20 cm.


Krzysztof Ziarnek -
CC BY-SA 4.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


José Luis Romero Rego  - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Piet Bremer -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels


Kristian Peters - CC BY-SA 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De ronde, draaddunne stengels vormen dichte polletjes. Soms zijn er korte uitlopers en dan ontstaan er matjes.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Albert Dees -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Krzysztof Ziarnek -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: Meestal is er maar één volledig blad met een borstelvormige bladschijf.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze bevat één tot drie zittende of zeer kort gesteelde aren met tien tot enige tientallen bloemen. De aren zijn 2-4 mm lang, eivormig en bleek- tot donkerbruin. De kafjes zijn elliptisch, zeer stomp en hebben vaak een stekelpuntje. Meestal zijn er twee meeldraden en één stamper met drie stempels.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Marie Portas  - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes zijn omgekeerd eivormig, met vijftien tot achttien hoogteribben. Daartussen zijn ze gerimpeld. De zaden zijn langlevend (korter dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


José Luis Romero Rego  - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, vrij stikstofarme, al of niet licht bemeste, meestal wat humeuze, zwak zure, verstoorde, min of meer verdichte grond (zand, leem, zavel en löss, maar weinig op veen en klei).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen en op en langs bospaden), kapvlakten (met name in sporen van trekkers), zeeduinen (binnenduinweiden), op veepaadjes, waterkanten (droogvallende oevers van vennen, beekstrandjes, langs plassen en poelen, bij drinkplaatsen, langs pas gegraven sloten, greppels en vijvers), afgravingen (zand- en leemputten), heide (afgeplagde plekken), moestuinen en grasland (beekdalweiland).

Verspreiding

Wereld: Delen van Zuidwest- en Midden-Azië, Noordwest-Afrika, oostelijk en zuidelijk Afrika, op de Azoren, in Australië en in West-, Midden- en Zuid-Europa. Noordelijk tot in Zuid-Scandinavië. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Oost- en Zuid-Afrika, Nieuw Zeeland en Australië.


gbif.org

Nederland: Vrij zeldzaam in de duinen, in het oosten en midden van het land en in aangrenzende laagveengebieden. Elders zeer zeldzaam.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen en in de duinen. Elders zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Vrij zeldzaam in de Ardennen. Elders zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands flora, deel 3, J. Sturm, J.W. Sturm (1801-1802)


Scirpus setaceus
Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Fig 4-6
Descriptionum et iconum rariores, C.F. Rottbøll (Rottboell) (1773)


British entomology, deel 6, J. Curtis (1823-1840)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra