Wilde planten in Nederland en België

Bosandoorn - Stachys sylvatica

Frysk-Boskhazze-ear

English-Hedge Woundwort

Français-Epiaire des bois

Deutsch-Wald-Ziest

Synoniemen

Familie-Lamiaceae (Lipbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Stachys betekent aar, naar de aarvormige bloeiwijze. Sylvatica betekent in het bos groeiend.

Kruising-Moerasandoorn en Bosandoorn (Stachys x ambigua) kunnen een bastaard vormen, die in de regel onvruchtbaar is, maar zich door middel van uitlopers soms aanzienlijk kan uitbreiden.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-50-100 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een kruipende wortelstok met uitlopers.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-De vierkante en rechtopstaande, klierharige stengels zijn vaak in het bovenste deel vertakt. De plant verspreidt een onaangename geur.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De bladen staan kruisgewijs tegenover elkaar. De onderste, sterk geurende bladen zijn breed eirond. Ze hebben een diep hartvormige voet en een toegespitste top. Ze zijn grof gekarteld-gezaagd en hebben een lange steel. De bladstelen zijn 3-7 cm. De bovenste bladen zijn smaller en met een kortere steel. De bladstelen van de middelste en bovenste bladen zijn éénvijfde tot half zo lang als de hele lengte van bladschijf en bladsteel.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen vormen schijnkransen met meestal zes bloemen (een aarvormige bloeiwijze). Ze zijn donker-paarsrood met witte vlekken en 1,2-1,8 cm. De bloemen hebben twee lippen. De onderlip is bijna twee keer zo lang als de gewelfde bovenlip, heeft een honingmerk en opgebouwd uit een brede middenslip en twee zijslippen. De vijftandige, dicht behaarde kelk is 4-7 mm. Er zijn vier meeldraden en het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-De splitvrucht heeft vier nootjes. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Licht of matig beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke of voedselrijke, humeuze, zwak zure tot kalkhoudende grond (op leem, slibhoudend of lemig zand, zavel, klei, löss en mergel). Vaak op verstoorde plaatsen.

Groeiplaatsen-Loofbossen, parkbossen, duinbossen, heggen, bosranden, struwelen, langs holle wegen, bermen, akkerranden, tuinen, spoordijken, bij buitenplaatsen, uiterwaarden, hogere delen van beekoeverwallen en langs sloten en rivieren.

Verspreiding

Wereld-Centraal-Azië, de Kaukasus en Europa, behalve in enige noordelijke en zuidelijke randgebieden.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

Toepassingen

Medicinaal-Bosandoorn werd vroeger wel gekweekt om zijn wondhelende eigenschappen. Dit is nog af te leiden aan de Engelse naam Woundwort.

Vermeerderen-Scheuren of zaaien.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl