Wilde planten in Nederland en België

Bosbies - Scirpus sylvaticus

Frysk: Boskhean

English: Wood club-rush

Français: Scirpe des bois

Deutsch: Wald-Simse

Synoniemen: Scirpus expansus

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Scirpus is afgeleid van het Keltische cirs (touw) of van het Latijnse woord scirpo (ik bind of gebruik). Sylvaticus betekent in het bos groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of helofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m augustus (-herfst).

Afmeting: 25-90 cm.


Artem Topchiy -
CC BY-SA 3.0


Petr1888 -
CC BY-SA 4.0


Matti Virtala -
CC0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0

Wortels: Kruipende wortelstokken zonder knolvormige verdikkingen.


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


bisque.cyverse.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: Losse groepen vormend. De rechtopstaande, gladde, met merg gevulde, forse, stomp driekantige stengels dragen enkele bladeren, verdeeld over de hele lengte.


AnRo0002 -
CC0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Bartosz Cuber -
CC BY-SA 3.0


Bff -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: De lange, lijnvormige, glanzend groene, 1-2 cm brede bladeren hebben een V-vormig verdiepte middenstrook en een driekantige top. Ze hebben ze een ruime bladschede. De randen en de onderkant van de middennerf zijn ruw (fijn gezaagde bladranden).


Rigel7 -
CC BY-SA 3.0


David Mercier - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Franz Xaver -
CC BY-SA 3.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijze is meestal langer dan het schutblad (aan de voet zitten één tot drie bladachtige schutbladen). De bloemen vormen bovenin de plant een losse pluimvormige (min of meer bolvormige), rijkbloemige bloeiwijze, die tot meer dan 20 cm lang en breed kan worden. De grijs- of groenachtige aren zijn 2½-4 mm lang en staan meestal met drie tot vijf bij elkaar. De stijl heeft drie stempels. Soms zit in de oksel van het bovenste stengelblad nog een kleinere bloeiwijze. De 2 mm lange kafjes zijn elliptisch, stomp, aan de top niet ingesneden en met een stekelpuntje. Er zijn per bloem drie meeldraden, waarvan de helmknoppen snel afvallen, één stijl en drie stempels. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Bff -
CC BY-SA 4.0


Bartosz Cuber -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant -
CC BY-SA 4.0


Olesya Deineko -
CC BY-ND 4.0

Vruchten: Het strokleurige, driekantige nootje is ongeveer 1 mm lang. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op natte, matig voedselrijke, goed doorluchte, humeuze, vaak kalkhoudende grond (leem, löss, zavel en lemig zand). Meestal op plaatsen met kwel.

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, bronbossen en beekgeleidende moerasbossen), waterkanten (ruigten langs kanalen, aan de voet van kanaaldijken, rivieren, beken en kwelsloten), moerassen, zeeduinen (zeer zeldzaam), grasland (verruigd grasland, nat bemest grasland en langs greppels), bermen en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Wereld: In gebieden met een koel-gematigd klimaat in Azië en Europa (niet in de meest noordelijke en zuidelijke delen).

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in Zuid-Limburg, langs de Overijsselse Vecht en in het oosten en midden van het land. Vrij zeldzaam in het noordoosten van het land, zeldzaam in het rivierengebied en in laagveengebieden en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Het meest in de Kempen en de Leemstreek.
Wallonië:
Vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 15, Jan Kops en F.W. van Eeden (1877)


Cyperus silvaticus
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Deutschlands flora, deel 9, J. Sturm, J.W. Sturm (1812-1814)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL