Wilde planten in Nederland en België

Boshavikskruid - Hieracium sabaudum

Frysk:

English: New England Hawkweed

Français: Epervière de Savoie

Deutsch: Savoyer Habichtskraut

Synoniemen:

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden, dat de havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. Sabaudum betekent uit Savoye (Frankrijk en Zwitserland).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Augustus, september en oktober.

Afmeting: 30-130 cm.


Meneerke bloem -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Wortels


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0

Stengels: De behaarde, donkergroene stengels zijn alleen boven het midden vertakt.


kuleuven-kulak.be/bioweb


JmGuasch -
CC BY-SA 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Het wortelrozet is al tijdens de bloei verdord. De stengelbladen zitten bij het midden vaak zeer dicht bij elkaar. Ze zijn langwerpig-eirond met de grootste breedte bij de voet. Verder zijn ze grof gezaagd en aan de onderkant blauwgroen. De bovenste bladeren zijn zittend en halfstengelomvattend.


Salicyna -
CC BY-SA 4.0


Dominique Remaud - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De gele, 2,2-3,4 cm grote bloemhoofdjes vormen samen brede schermvormige pluimen. De stijlen zijn vrij zwart. De stompe omwindselbladen zijn regelmatig dakpansgewijs gerangschikt. Ze hebben een niet afstaande top en lijken vrij zwart door de vele klierharen. De richels tussen de mazen van de bloemhoofdjesbodem zijn getand (sommige lijken op haren).


© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Danny Steven S. -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje met vruchtpluis. Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Marie Portas - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak tot matig zure, humeuze grond (zand, leem en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (lichte plekken in vrij droge loofbossen), houtwallen, heggen, struwelen, bosranden, beschaduwde bermen, heide (ruigere plekken), langs spoorwegen, waterkanten (oeverwallen van bosbeken en slootkanten), braakliggende grond, opgespoten grond, afgravingen (steengroeven), muren en rotsachtige plaatsen.

Verspreiding

Wereld: West-, Midden- en Oost-Europa en bij de Zwarte Zee. Scandinavië en het Middellandse-Zeegebied vallen voor het grootste deel buiten het verpreidingsgebied. Ingeburgerd in o.a. Noord-Amerika.

Nederland: Vrij zeldzaam in Zuid-Limburg, in het oosten en midden van het land, in Noord-Brabant en in de rest van Limburg. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Het meest in de Kempen, de Leemstreek en in de Maasvallei.
Wallonië:
Vrij algemeen.

Toepassingen

Vermeerderen: Zaaien.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 4 (1791)


Flora regni borussici, deel 11, A.G. Dietrich (1843)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL