Wilde planten in Nederland en België

Boslathyrus - Lathyrus sylvestris

Frysk-Boskeartsje

English-Flat Pea

Français-Gesse des bois

Deutsch-Wald-Platterbse

Synoniemen

Familie-Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Lathyrus komt van het Griekse Lathyros, een erwtensoort die vroeger door arme mensen werd gegeten. Lathyrus is een samenstelling van la (zeer) en thuros (afvoerend, prikkelend, heftig en onstuimig), omdat twee Zuid-Europese lathyrussoorten als geslachtsdrift opwekkend bekend stonden. Sylvestris betekent in het bos groeiend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-100-200 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0

Wortels-Een forse, verhoutende penwortel.


ngpherbaria.org - cc by-nc 3.0


ngpherbaria.org - cc by-nc 3.0


ngpherbaria.org - cc0-1.0


ngpherbaria.org - cc by-nc 3.0

Stengels-De taaie, klimmende of liggende stengels hebben brede vleugels.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De bladen zijn geveerd met één paar langwerpige tot lijnvormige, 5-15 cm lange en 0,5-2 cm brede deelblaadjes en een vertakte rank. De bladsteel is 2-4 mm breed. De vleugels van de bladsteel zijn 0,5-1,8 mm breed. De steunblaadjes zijn smal en half-spiesvormig (tot half zo breed als de stengel).


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloeiwijzestengel is ongeveer even lang als het schutblad. Met drie tot twaalf bloemen in lang gesteelde trossen. De kroonbladen zijn 1,3-2 cm. De vlag is roze, maar van buiten groenachtig. De zwaarden zijn roodpaars en de kiel is geelachtig groen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Antti Bilund - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De kale, bruine, giftige peul is 4-7 cm. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of half beschaduwde plaatsen op vochtige, vrij voedselarme tot matig voedselrijke, kalkrijke, lemige grond (leem, löss, mergel en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Loofbossen, langs bospaden, kalkrijke bosranden, heggen, struwelen, hellingen, duinen, langs spoorwegen, bermen, langs holle wegen en puin.

Verspreiding

Wereld-Europa, behalve in de meest noordelijke, westelijke en zuidelijke delen. Ook in de Kaukasus.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

Toepassingen

Vermeerderen-Zaaien.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl