Wilde planten in Nederland en België

Bosvogelmelk - Ornithogalum pyrenaicum

Frysk

English-Spiked Star-of-Bethlehem

Franç ais-Ornithogale des Pyré né es

Deutsch-Pyrenä en-Milchstern

Synoniemen-Loncomelos pyrenaicus, Pyrenese vogelmelk

Familie-Asparagaceae (Aspergefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Ornithogalum komt van de Griekse naam ornithogalon (vogel) en gala (melk). Pyrenaicum verwijst naar de Pyreneeë n.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-40-100 cm.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Franz Xaver - cc by-sa 3.0


Julien Barataud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Wortels-Een tot 5 cm grote bol.


Traumrun - cc by-sa 3.0


Neuchâ tel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâ tel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâ tel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De onbehaarde bloeistengels staan rechtop.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


Bernd Haynold - cc by-sa 3.0

Bladeren-Zwak giftig. De lijnvormige, grijsgroene bladeren zijn tijdens de bloei meestal al geheel of gedeeltelijk verdord.


Calimo - cc by-sa 3.0


bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk


bioimages.org.uk - cc by-nc-sa-2.0 uk

Bloemen-Tweeslachtig. De zwak geurende bloemen vormen slanke, rechtopstaande trossen. Ze zijn geelachtig of groenachtig wit en 0,5-1 cm. Aan de buitenkant zie je een smalle groene middenstreep. De meeldraden zijn lichtgeel en ongeveer 0,75 keer zo lang als het bloemdek.


kuleuven-kulak.be/bioweb


Julien Barataud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Bjö rn S... - cc by-sa 2.0

Vruchten en zaden-Een doosvrucht. De opgerichte vruchten zijn gesteeld. Eenzaadlobbig.


Maurice Reille - cc by-sa 3.0


Chiswick Chap - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Сергей - cc by-nc 4.0

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, kalkrijke, humeuze grond.

Groeiplaatsen-Lichte loofbossen, populieren- en elzenaanplantingen, hellingbossen, op het zuiden gerichte haagbeukenbossen met een rotsachtige bodem, bosranden, struwelen, heggen en grazige hellingen.

Verspreiding

Wereld-Zuid-, Midden- en Zuid-Europa. Ook in Zuidwest-Azië en Noordwest-Afrika.

Nederland-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Ingeburgerd. Zeer zeldzaam. Voor het eerst gevonden in 1998.

Wallonië -Inheems. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl