Wilde planten in Nederland en België

Brede eikvaren - Polypodium interjectum

Frysk: Brede iikfear

English: Intermediate Polypody

Français: Polypode intermédiaire

Deutsch: Gesägter Tüpfelfarn

Synoniemen: Polypodium vulgare subsp. prionodes

Familie: Polypodiaceae (Eikvarenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Polypodium betekent letterlijk veelvoet. Interjectum betekent ertussen liggend of ertussen geplaatst.

Opmerking: Het verschil met Brede eikvaren is vaak zeer moeilijk vast te stellen (via een microscoop en vaak alleen via DNA onderzoek en het tellen van de chromosomen).

Kruising: Beide soorten kunnen een bastaard vormen (Polypodium x mantoniae). De bastaard heeft witgrijze sporen, terwijl Brede en Gewone eikvaren goudgele sporen hebben.
Deze kruising is steriel en heeft witgrijze, abortieve en verschrompelde sporen i.t.t. tot de beide oudersoorten die goed ontwikkelde, goudgele sporen produceren. Voor een zekere determinatie is microscopisch onderzoek noodzakelijk, aangezien het mislukken van de sporen ook aan andere oorzaken te wijten kan zijn. De annulusring bezit bij deze bastaard gemiddeld 9-10 verdikte cellen (zeker 10 sporendoosjes bekijken!) en is door 2 niet verdikte cellen verbonden met de steel van het sporendoosje. Bij de stamouders bedragen die verdikte cellen 10-14 resp. 7-12, terwijl de niet verdikte cellen 1 resp. 2-4 tellen. Weliswaar zijn er ook andere technieken beschikbaar om de taxa van elkaar te onderscheiden maar deze zijn niet erg relevant voor veldwaarnemingen. Het verspreidingsbeeld van deze soort is nog erg incompleet.
René van Moorsel, 2014 - CC BY-SA 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Sporenplant.

Winterknoppen: Geofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Augustus en september.

Afmeting: 10-45 cm.


Thierry Pernot - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Wortels: Een wortelstok met enigszins spiesvormige schubben.


europeana.eu -
CC BY-ND 3.0


europeana.eu -
CC BY-ND 3.0


europeana.eu -
CC BY-ND 3.0


europeana.eu -
CC BY-ND 3.0

Stengels: De gele tot lichtgroene bladstelen met roodbruine schubben zijn korter dan de bladschijf. De bladsteel scharniert aan de basis.


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: De jonge bladen verschijnen pas tegen de zomer. Ze zijn meestal groter (tot 70 cm) en breder dan die van Gewone eikvaren. De bladdelen zijn gezaagden niet helemaal tot de hoofdnerf ingesneden. De onderste deelblaadjes staan naar voren gericht. Ze zijn min of meer in een horizontale stand gedraaid. Naar de top zijn de deelblaadjes toegespitst. De middelste deelblaadjes zijn het langst.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Vruchten: De sporenhoopjes zijn eivormig. De sporen zijn goudgeel.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Sylvain Piry - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Biotoop

Bodem: Licht beschaduwde, tot soms vrij zonnige, warme plaatsen op droge, voedselarme, zwak zure tot meestal kalkhoudende zandgrond en op stenige plaatsen.

Groeiplaatsen: Bossen (lichte loofbossen en naaldbossen), houtwallen, struwelen, zeeduinen (duinstruweel en duinbos), langs holle wegen, in kalkrijke voegen van oude muren en op knotwilgen in rivierkleigebieden.

Verspreiding

Wereld: Europa. Brede eikvaren heeft een zuidelijker verspreidingsgebied dan de Gewone eikvaren.

Nederland: Zeldzaam.

Vlaanderen: Vrij algemeen.
Wallonië:
Vrij algemeen.

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL