Wilde planten in Nederland en België

Breed wollegras - Eriophorum latifolium

Frysk:

English: Broad-leaved cottongrass

Français: Linaigrette à feuilles larges

Deutsch: Breitblättriges Wollgras

Synoniemen: Breedbladig wollegras

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Eriophorum komt van het Griekse erion (wol) en pherein (dragen), omdat het aartje er na de bloeitijd wollig uitziet. Latifolium betekent met brede bladen.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt of hemikryptofyt

Bloeimaanden: Mei, juni en juli.

Afmeting: 30-60 cm.


Meneerke bloem -
CC BY-SA 3.0


Pmau -
CC BY-SA 3.0


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Krzysztof Ziarnek -
CC BY-SA 4.0

Wortels: De plant heeft geen wortelstokken.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De stengels zijn stomp driekantig. De onderste scheden zijn vaak bruinzwart. De plant vormt dichte pollen.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Florent Beck - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


CS76 -
CC BY-SA 3.0

Bladeren: De bladeren zijn zwakker gootvormig dan die van andere Wollegrassoorten. Ze zijn bijna vlak. De onderste zijn bijna één cm breed. Ze gaan plotseling over in een smaller, driekantig topdeel. De bladrand is aan de voet ruw door terugwijzende stekeltjes.


Florent Beck - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Yoan Martin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. Er zijn vier tot twaalf aren op ruwe stelen of soms vrijwel zittend. De gesteelde aren buigen enigszins over. De langste aarsteel is vaak vertakt en wordt tot 6 cm lang. De aren zijn kleiner dan die van Veenpluis, tot 1 cm. Ze bevatten tot dertig bloemen. De helmknoppen worden tot 2 mm lang. De kafjes hebben één nerf.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Vruchten met witte haren, die tot 2½ cm lang worden. Eenzaadlobbig.


Muriel Bendel -
CC BY-SA 4.0


Marie Portas - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Marie Portas - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op natte, voedselarme, zwak zure, ijzerrijke grond (humeuze tot venige grond, laagveen en leem).

Groeiplaatsen: Grasland (hooiland en blauwgrasland) en moerassen (bronmoerassen en kalkmoerassen).

Verspreiding

Wereld: West-Siberië, de Kaukasus en in Europa, behalve in de meest zuidelijke delen.

Nederland: Zeer zeldzaam in het oosten. Elders verdwenen.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.
Wallonië:
Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Deutschlands flora, deel 3, J. Sturm, J.W. Sturm (1801-1802)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL