Wilde planten in Nederland en België

Brem - Cytisus scoparius

Frysk: Bremerheide

English: Scotch broom

Français: Genêt à balais

Deutsch: Besenginster

Synoniemen: Sarothamnus scoparius

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Cytisus komt van kutisos (het Griekse woord voor klaver). Het was de naam voor de in het gebied van de Middellandse Zee inheemse Medicago arborea en was reeds bij Hippocrates in gebruik. Een tweede verklaring is dat de naam van het Griekse eiland Cythnus komt, waar Brem veel voorkwam. Scoparius komt van het Latijnse scopa en betekent dunne tak.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend

Plantvorm: Struik.

Winterknoppen: Fanerofyt .

Hoofdbloei: Mei en juni. Soms weer in september en oktober.

Afmeting: 60-200 cm.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een forse penwortel met veel zijwortels.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Stam: De opstijgende tot rechtopstaande stam heeft een grijsgroene tot bruine schors, is enkele dm lang en wordt enkele cm dik.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Takken: De donkergroene takken zijn wintergroen. Ze zijn sterk bezemvormig vertakt met vijfkantige, rechtopstaande, taaie en meestal kale takjes.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De verspreidstaande blaadjes zijn in de lente gesteeld. De onderste bladen zijn drietallig. De bovenste zijn enkelvoudig en zittend. De deelblaadjes zijn smal eirondtot langwerpig en worden tot 2 cm. Ze zijn van onderen zijdeachtig behaard, maar na de bloei kaal. Soms zijn ze schubvormig. Er zijn geen steunblaadjes.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De geurende bloemen staan alleen of met twee bij elkaar op kromme stelen, met een paar schutblaadjes in de bladoksels. De kelk heeft twee lippen, is onopvallend getand en wordt spoedig loodgrijs. De gele kroon heeft aan de voet van de 1½-2 cm lange vlag een honingmerk. De gesloten kiel steekt recht vooruit, maar is na de bloei omlaag geklapt. Alle tien meeldraden zijn aan de voet vergroeid, vier ervan zijn veel langer dan de andere. Wanneer insecten de bloem bezoeken, wordt het stuifmeel op hen afgeschoten. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een doosvrucht. De platte peulen zijn tweekleppig. Op de naden zijn ze dicht gewimperd. Ze zijn zwartgrijs of bruinzwart en 2½-4 cm en bevatten vrij veel zaden. Aan de donkerbruine zaden zit een oranje mierenbroodje. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen op voedselarme, droge, zure tot zwak zure, kalkarme en vaak omgewerkte grond (zand, leem, veen en löss).

Groeiplaatsen: Hellingen, bermen, langs spoorwegen (spoordijken), bossen (open plekken in loofbossen, langs brede boswegen), bosranden, struwelen, kapvlakten, heide, zeeduinen, grasland (droog zuur grasland), voormalige akkers, randen van rivierdalen en op wanden van afgravingen (zandgroeven).

Verspreiding

Wereld: West-, Zuidwest- en Midden-Europa. Noordelijk tot in Schotland en Zuid-Zweden. Ingeburgerd elders in gematigde streken. Ook in Nieuw-Zeeland en op de eilanden Madeira en Tenerife.

Nederland: Algemeen in het oosten en midden van het land, vrij algemeen in Zuid-Limburg en vrij zeldzaam in het duingebied. Als spoorwegbegeleider ook buiten de zandstreken.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Toepassingen

Cultuur: Brem werd gebruikt om bezems van te maken door de takken om een stok te binden (in het Engels betekent broom zowel brem als bezem). Ook de Romeinen kenden deze toepassing al. In het verleden werd de vezel van de plant in tijden van schaarste gebruikt als vervanger van jute.

Medicinaal: In Engeland plantte men Brem langs stukjes grond waar schapen graasden, zodat de dieren de bloemen en jonge scheuten aten en zo gezond bleven. Brem bevat een alkaloide dat slangengif kan neutraliseren en het bevat het giftige sparteïne dat een stimulerende werking heeft op het hart. In de fytotherapie wordt de plant daarom ook gebruikt bij hartzwakte. Ook wordt brem gebruikt bij lichte reumatische aandoeningen. Van de jonge scheuten en bloemen werd ook een verzachtende thee en wijn bereid. De as van de brem werd, gemengd met wijn, gebruikt tegen waterzucht.

Heksen: Heksen zouden de brem gebruiken voor hun heksenbezem, in andere streken werd de Brem juist als een afweermiddel tegen heksen gezien.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 3, Johan Carl Krauss (1796)

 
Cruijdeboek, deel 6, Rembert Dodoens. Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe (1554)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Bilder ur Nordens Flora, deel 2, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Svensk botanik, deel 6, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Unsere Waldbäume, Sträucher und Zwergholzgewächse, L. Klein (1910)


Vollständige Beschreibung und Abbildung der Sämmtlichen Holzarten, F.L. Krebs (1826)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)


Sweet scented flowers and fragant leaves, D. Mc Donnald (1895)


Introductio generalis in rem herbariam, deel 3, A.Q. Rivinus (1690-1777)


La botanique de J.J. Rousseau, J.J. Rousseau, P.J. Redouté (1805)


Medical Botany, deel 3, W. Woodville, W.J. Hooker, G. Spratt (1832)


Traité des arbrisseaux et des arbustes cultivés en France, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1825)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 3, J.E. Sowerby (1864)


Medizinal Pflanzen, deel 3, F.E. Köhler (1890)


Flora Londinensis, deel 5, William Curtis (1784-1788)


Nouvelle iconographie fourragère, Atlas, J. Gourdon, P. Naudin (1865-1871)


Pflanzenleben des Schwarzwaldes, Friedrich Oltmanns (1927)


New Kreüterbuch, L. Fuchs (1543)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


British entomology, deel 6, J. Curtis (1823-1840)


Icones plantarum sponte nascentium in episcopatu Monasteriensi, deel 1, F. Wernekinck (1798)


Hortus floridus, fasicle pars altera, C. van de Passe (1614)


The garden. An illustrated weekly journal of horticulture in all its branches, deel 42, William Robinson (1892)


British phaenogamous botany, deel 1: W. Baxter (1834-1843)


Grandes Heures Anne de Bretagne, Jean (Jehan) Bourdichon (1503-1508)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL