Wilde planten in Nederland en België

Bultkroos - Lemna gibba

Frysk: Bolkroas

English: Fat Duckweed

Français: Lentille d'eau bossue

Deutsch: Bucklige Wasserlinse

Synoniemen:

Familie: Araceae (Aronskelkfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Linnaeus gaf de naam aan dit plantje. Er zijn verschillende verklaringen voor de naam Lemna. 1. Lemna komt uit het Grieks en betekent schub. 2. Het is afgeleid van het Griekse lembos (klein schuitje). 3. Het had te maken met het eiland Lemnos, waar de zegelaarde vandaan kwam waar men in de oudheid bolletjes van draaide voor de zegeldruk. 4. Het kan ook zijn afgeleid van het Griekse limne (poel of baai). Gibba is Latijn voor bochel.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Hoofdbloei: April, mei, juni en juli.

Afmeting: 2-6 mm.


AfroBrazilian -
CC BY-SA 3.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0

Wortels: Elek plantje heeft één lang worteltje.


Kees Janmaat - CC BY-NC-ND 3.0


Franco Caldararo - CC BY-NC-ND 4.0


Stefan.lefnaer - CC BY-SA 4.0


Fice - CC BY-SA 3.0

Stengels: Geen stengel.

Bladeren: De drijvende schijfjes worden tot 7 mm lang en zijn niet doorschijnend. Ze zijn eirond tot rond en van onderen opgeblazen. De bovenkant is lichtgroen, vaak rood aangelopen en vlak tot zwak gewelfd met vijf nerven. (soms vier, zes of zeven). De onderkant is bleek witachtig en zwak tot sterk gewelfd. Door een heel klein steeltje zijn de schijfjes met elkaar verbonden. Deze laten spoedig los. 's Winters en in de lente zijn er alleen platte schijfjes.


Stefan.lefnaer -
CC BY-SA 4.0


Botaplus - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Gérard Leveslin - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


© Domenico Puntillo -
CC BY-SA 4.0

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig. De bloemen zijn groenachtig. De bloemschede is tot op een korte spleet na gesloten en scheurt later open. De meeldraden hebben in het midden verdikte helmdraden en vierhokkige, zich overdwars openende helmknopjes.


John W. Cross -
CC BY 2.5


Franco Caldararo -
CC BY-NC-ND 4.0


Peter Meininger -
CC-BY-NC-SA-3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchten zijn gevleugeld aan de zijkanten, bevatten vaak meerdere zaden (2-7-zadig) en springt onregelmatig overdwars open. Het zaad is diep en ongelijk geribd. De planten verspreiden zich echter voornamelijk ongeslachtelijk. Tweezaadlobbig.


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in ondiep, voedselrijk tot zeer voedselrijk, vaak vervuild, stilstaand tot zwak stromend, zoet tot brak water. Vroeger was Bultkroos grotendeels beperkt tot min of meer brak water. Zijn uitbreiding in zoetwatergebieden is toe te schrijven aan watervervuiling en is te vinden in de meest voedselrijke en stikstofrijke wateren.

Groeiplaatsen: Water (sloten, kanalen, poelen, duinplassen en tijdelijke plassen).

Verspreiding

Wereld: Warm-gematigde streken en tropische berggebieden. In Europa noordelijk tot in het Oostzeegebied.

Nederland: Algemeen, maar zeldzamer in Limburg, op de Veluwe en in het oosten van het land.

Vlaanderen: Vrij algemeen. Het meest in de Polders en de Zand- en Zandleemstreek.
Wallonië:
Zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Deutschlands flora, deel 11, J. Sturm, J.W. Sturm (1821-1825)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Bilder ur Nordens Flora, deel 2, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 9, J.E. Sowerby (1869)


Botanical miscellany, deel 1, W.J. Hooker, W. Wilson (1830)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL