Wilde planten in Nederland en België

Buntgras - Corynephorus canescens

Frysk: Lytse bjint

English: Grey Hair-grass

Français: Corynéphore

Deutsch: Silbergras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Corynephorus is afgeleid van het Griekse coryne (knots) en phero (ik draag), omdat de naald aan de top in een knots uitloopt. Canéscens betekent grijsachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni en juli.

Afmeting: 10-35 cm.


Florent Beck - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


AnRo0002 - CC0


Salicyna - CC BY-SA 4.0


J.-H. Janßen - CC BY-SA 3.0

Wortels: Geen wortelstokken, maar een dicht wortelstelsel. Worteldiepte: 20 tot soms ruim 50 cm en horizontaal tot ongeveer 50 cm buiten de pol. Delen van de lange wortels met vele korte, fijne zijworteltjes.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbar.nhg-nuernberg.de


herbariaunited.org

Stengels: Dichte pollen vormend. De rechtopstaande stengels zijn blauwgrijs en naar de voet vaak paarsig of roze.


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De blauwgrijze, lijnvormige, stijve, rechtopstaande bladeren zijn borstelachtig ingerold. Ze zijn ruw door hele kleine stekeltje en hebben een scherpe punt. Het tongetje is spits en 2-4 mm lang.


AnRo0002 - CC0


AnRo0002 - CC0


Nordlicht - CC BY-SA 3.0


Franz Xaver - CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. De zilvergrijze bloempluim is fijn vertakt. Eerst zijn de bloeiwijzen samengetrokken, tijdens de bloei gaan ze open staan en vormen pluimen, maar na de bloei is de pluim weer samengetrokken en vaak roodachtig aangelopen. De 3-4 mm lange aartjes bevatten twee bloemen, die zijn ingesloten door twee ongeveer even grote kelkkafjes (met één nerf). De kelkkafjes zijn langer dan de bloemen. De naald van het onderste kroonkafje is knotsvormig verdikt en in het aartje verborgen. De aaras is behaard.


Nordlicht - CC BY-SA 3.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Zihao Wang -
CC BY 4.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Alain Lagrave - CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pioniervegetaties) op droge, voedselarme, zwak zure, kalkarme, meestal humusarme, vaak stuivende zandgrond. Buntgras is goed bestand tegen extreme omstandigheden zoals grote hitte, droogte, kalkloze, zure bodems en voedselarme situaties.

Groeiplaatsen: Zeeduinen, bosranden (dennenbos), grasland (droog, zuur grasland), heide, zandverstuivingen, rivierduinen, zandige bermen, greppelkanten, langs spoorwegen (spoorwegterreinen), afgravingen (zandgroeven) en verlaten akkertjes.

Verspreiding

Wereld: Van Marokko via Zuidwest- en Midden-Europa tot in West-Rusland en Zuid-Scandinavië. De westgrens loopt door het uiterste oosten van Engeland.

Nederland: Algemeen in de duinen, vrij algemeen in het oosten en midden van het land en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg. Elders zeldzaam.

Vlaanderen: Vrij algemeen in de Kempen en in de duinen. Elders zeldzamer.
Wallonië:
Zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, deel 7, J.W. Palmstruch e.a. (1812)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL