Wilde planten in Nederland en België

Dauwnetel - Galeopsis speciosa

Frysk: Daunettel

English: Large-flowered Hemp-nettle

Français: Galéopsis bigarée

Deutsch: Bunter Hohlzahn

Synoniemen:

Familie: Lamiaceae (Lipbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Galeopsis is afgeleid van het Griekse galea (bunzing, wezel of marter) enopsis (uitzien, voorkomen of gezicht), omdat de geopende bloemkroon werd vergeleken met de geopende bek van een bunzing, wezel of marter. Speciosa betekent schoon of fraai.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 60-150 cm.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


GT1976 -
CC BY-SA 4.0


Bff -
CC BY-SA 3.0


Christian Fischer -
CC BY-SA 3.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, vierkantige stengels zijn vaak vertakt. Onder de verdikte knopen groeien scheef omlaag wijzende borstelharen op een sokkeltje.


André Karwath -
CC BY-SA 2.5


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Benjamin Zwittnig -
CC BY 2.5 si

Bladeren: De bladparen staan kruisgewijs tegenover elkaar. De eironde tot langwerpige bladeren zijn getand, gesteeld en hebben een versmalde of afgeronde voet. De bladranden zijn gezaagd tot gekarteld.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Bff -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien in dichte schijnkransen aan de voet van de bovenste bladeren. Ze zijn bleekgeel en 2,3-3,4 cm. De zijslippen worden naar de top wit. De onderlip is donkergeel aan de voet. De middenslip van de onderlip is paars met een iets witte zoom. De buis is twee tot drie keer zo lang als de vijftandige kelk. De helmknoppen zijn paars. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.


Andreas Eichler -
CC BY-SA 4.0


Andreas Eichler -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


André Karwath -
CC BY-SA 2.5

Vruchten: Een vierdelige splitvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Dominicus Johannes Bergsma -
CC BY-SA 4.0


Benjamin Zwittnig -
CC BY 2.5 si


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen (pioniervegetatie) op vochtige, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke, vooral stikstofrijke, kalkarme, humeuze grond (zand, leem, zavel en veen).

Groeiplaatsen: Akkers (kalkarme wintergraanakkers en aardappelvelden), bermen (verstoorde plekken), ruderale plaatsen, houtwallen, struwelen, bosranden, kapvlakten, ruigten, waterkanten (slootkanten en langs greppels) en langs spoorwegen (spoorwegterreinen).

Verspreiding

Wereld: West-Azië (oostelijk tot in Midden-Siberië) en Oost-, Noord-, West- en Midden-Europa.

Nederland: Vrij zeldzaam in het oosten en midden van het land en in het rivierengebied en zeldzaam in het westen en noorden van het land.

Vlaanderen: Zeldzaam.
Wallonië:
Verdwenen. Vroeger zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Deutschlands flora, deel 14, J. Sturm, J.W. Sturm (1831-1833)


Flora von Deutschland in Abbildungen nach der Natur, Zweite auflage, deel 11, J. Sturm, E.H.L. Krause, K.G. Lutz (1903)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Flora regni borussici, deel 2, A.G. Dietrich (1834)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 7, J.E. Sowerby (1867)


British phaenogamous botany, deel 1: W. Baxter (1834-1843)


Flora Londinensis, deel 6, William Curtis (1789-1798)


British entomology, deel 2, J. Curtis (1823-1840)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Unkrauttaflen - Weed plates - Planches des mauvaises herbes - Ugressplansjer, E. Korsmo (1934-1938)


Iconographia botanica seu plantae criticae, H.G.L. Reichenbach (1823-1832)


Phytanthoza iconographia, deel 2, J.W. Weinmann (1739)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL