Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Dicht havikskruid - Hieracium vulgatum

Andere namen

Frysk: Haukkrûd

English: Common Hawkweed

Français: Épervière vulgaire

Deutsch: Dünnstengeliges Habichtskraut

Verouderde of andere namen: Gewoon havikskruid, Hieracium lachenalii, Hieracium levicaule,
Hieracium maculatum, Hieracium argillaceum, Hieracium diaphanoides

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Hieracium (Havikskruid)

Soort: Hieracium vulgatum

Naamgeving (Etymologie): Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden, dat de havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. Vulgatum betekent gewoon.

Ondersoort: Bochtig havikskruid (Hieracium maculatum) wordt tegenwoordig beschouwd als een vorm van Dicht havikskruid.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juni en juli.

Afmeting: 30-60 cm.


naturespot.org.uk


Jerzy Opiola - CC BY-SA 3.0


Lazaregagnidze - CC BY-SA 4.0


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 3.0

Wortels


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0


hasbrouck.asu.edu - CC0-1.0


storage.idigbio.org - CC BY-NC 3.0

Stengels: De donkergroene bloeiwijzestengel is begroeit met sterharen en zwarte klieren.


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Daniel Villafruela - CC BY-SA 4.0


Jerzy Opiola - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bladeren: Het wortelrozet is nog aanwezig tijdens de bloei. Deze bladeren zijn langwerpig tot eirond en getand. De meestal niet meer dan zes stengelbladen zijn blauwachtig, niet gevlekt, van boven vrij sterk behaard, eirond tot langwerpig, zwak tot grof getand en naar de voet vaak vrij diep ingesneden. De bladvoet is wigvormig in de steel versmald met op de overgang van de bladvoet naar de steel vaak nog een paar zijslipjes. De bovenste bladeren zijn kleiner en zittend.


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR


Bff - CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes vormen samen schermvormige pluimen. Het omwindsel draagt sterharen en zwarte klieren. Het omwindselblad is niet dakpansgewijs gerangschikt.

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Alvesgaspar -CC BY-SA 3.0


Alvesgaspar - CC BY-SA 3.0


Alvesgaspar - CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


bertrant.bui - CC BY-SA 2.0 FR


Alvesgaspar - CC BY-SA 3.0


Marie PORTAS - CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, vaak grazige plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, humushoudende, zure tot neutrale, soms wat kalkrijkere, liefst lemige grond (zand, leem, löss, veen, grind en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, hellingbossen, bossen op droge, zure grond en langs bospaden), bosranden, houtwallen, hakhout, struwelen, bermen met bomen, grasland (schraal hooiland), langs spoorwegen (licht beschaduwde spoorbermen en spoorwegterreinen), grazige heide, oude muren, rotsen, afgravingen (steengroeven) en mijnsteenbergen.

Verspreiding

Wereld: Een groot deel van Europa en aangrenzend Azië.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in het oosten en midden van het land en in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Dicht havikskruid / Stijf havikskruid - Hieracium vulgatum / Hieracium laevigatum

Verspreidingsatlas.nl

Hieracium vulgatum / Hieracium maculatum / Hieracium argillaceum / Hieracium diaphanoides

Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij zeldzaam in de Maasvallei, de Leemstreek en de Kempen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam en (vrijwel) niet in het kustgebied. Sterk achteruitgaand.
Rode lijst. Kwetsbaar.

Wallonië: Vrij algemeen in Babant, in het Maasgebied en in de Ardennen. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 5, J.E. Sowerby (1866)

© 2001-2018 K.M. Dijkstra