Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Dichtbloemige veldbies - Luzula multiflora subsp. congesta

Andere namen

Frysk: Breakromkes

English: Dense woodrush

Français: Luzule à inflorescences denses

Deutsch: Kopfige Hainsimse

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Juncaceae (Russenfamilie)

Geslacht: Luzula (Veldbies)

Soort: Luzula multiflora ssp. congesta

Naamgeving (Etymologie): Luzula ia afkomstig van het Italiaanse luciola (glimworm), een naam die door de Italianen ook gebruikt voor biezen, omdat uit het merg van deze planten kaarsenpitten (lucigno of lucignolo) gemaakt werden. Multiflora betekent met veel bloemen en congesta is opeengehoopt.

Ondersoort: De andere ondersoort is Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. multiflora).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: April, mei en juni.

Afmeting: 20-60 cm.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Biopix - JC Schou


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


http://herbariaunited.org/

Wortels: Het wortelstokje staat min of meer rechtop. Er zijn geen uitlopers.


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/

Stengels: De stengels staan stijf rechtop. Veelbloemige veldbies vormt dichte pollen.


Glev - CC BY-SA 2.0 FR


Glev - CC BY-SA 2.0 FR


korseby.net - CC-BY-NC-SA-3.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De dofgroene bladeren zijn vaak wat rood aangelopen. De rand is getand.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


David Mercier - CC BY-SA 2.0 FR


http://herbariaunited.org/


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen groeien in dichte, eivormige hoofdjes. Ze staan met vijf tot twintig (zelden minder) bij elkaar in een schermvormige of samengetrokken bloeiwijze. Ze zijn bruin of soms bleek. De helmknoppen zijn ongeveer 1 mm lang en iets korter tot iets langer dan de helmdraden (zelden zijn ze twee keer zo lang). De meestal donkerbruine, 2-3 mm lange bloemdekbladen zijn iets korter of even lang dan de vruchten.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Glev - CC BY-SA 2.0 FR


korseby.net - CC-BY-NC-SA-3.0


Hugues Haeffner - CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden hebben aan de voet een aanhangsel. Dit aanhangsel beslaat hoogstens 1/3 deel van de rest van het zaad. Eenzaadlobbig.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Biopix - JC Schou


David Mercier - CC BY-SA 2.0 FR


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige, voedselarme, stikstofarme, kalkarme, zwak tot matig zure, humeuze grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen: Bossen (loofbossen, op wortelkluiten van omgewaaide bomen, moerasbossen en langs bospaden), bosranden, kapvlakten, grasland (onbemest hooiland), bermen, heide, langs spoorwegen (spoorbermen), opgespoten grond, zeeduinen (duinvalleien) en moerassen (veenmosrietland).

Verspreiding

Wereld: Luzula multiflora: Koude en koel-gematigde streken op het noordelijk halfrond. Ook in zuidelijk Zuid-Amerika, in de gebergten in Zuid- en Zuidoost-Azië, in Australië en op Antarctische eilanden. In Afrika alleen op enkele plaatsen in het noordwesten.
Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. congesta): West-Europa.


gbif.org

Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. congesta)


gbif.org

Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora)

Nederland: Vrij algemeen in het oosten en midden van het land, in Zuid-Limburg, op de Waddeneilanden en plaatselijk in laagveengebieden. Elders is het zeldzaam, maar zeldzaam in zeekleigebieden.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.

Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora subsp. congesta)

Verspreidingsatlas.nl

Dichtbloemige veldbies en Veelbloemige veldbies (Luzula multiflora)

Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies: Algemeen in de Kempen en vrij algemeen in de Zand- en Zandleemstreek en de Leemstreek. Elders zeldzaam.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.


Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora)

Wallonië: Veelbloemige veldbies en Dichtbloemige veldbies: Vrij algemeen in de Ardennen. Elders vrij zeldzaam.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


British entomology, deel 3, J. Curtis (1823-1840)

© 2001-2018 K.M. Dijkstra