Wilde planten in Nederland en België

Dicht havikskruid - Hieracium sectie Vulgata

Frysk-Haukkrûd

English-Common Hawkweed, Spotted Hawkweed

Français-Épervière vulgaire, Epervière tachée

Deutsch-Dünnstengeliges Habichtskraut, Gewöhnliches Habichtskraut, Geflecktes Habichtskraut

Synoniemen-Hieracium vulgatum, Hieracium lachenalii, Hieracium maculatum, Bochtig havikskruid, Gevlekt havikskruid, Hieracium neopinnatifidum.

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Hieracium komt van het Griekse hierax (havik). De Oude Grieken meenden, dat de havik van deze planten gebruik maakte, om zijn gezichtsvermogen te versterken. Vulgatum betekent gewoon. Maculatum betekent gevlekt.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-20-60 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De donkergroene bloeiwijzestengel is begroeid met sterharen en zwarte klieren. De bloeiwijzetakken zijn vaak lang en bochtig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-Het wortelrozet is nog aanwezig tijdens de bloei (meestal niet meer dan zes). De langwerpige tot eironde en getande rozetbladen hebben een breed wigvormige voet die in een duidelijke, soms gevleugelde steel afloopt. Er zijn één tot vier (soms tot twaalf) stengelbladen. De onderste en vaak ook de middelste zijn duidelijk gesteeld. Ze zijn eivormig tot breed lancetvormig. De blauwachtige groene, lichtgroene of donkergroene bladen kunnen aan de bovenkant donker gevlekt, maar ze kunnen ook ongevlekt zijn. Aan de bovenkant zijn ze kaal tot vrij dicht behaard. De bovenste bladen zijn kleiner en zittend.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Bjoertvedt - cc by-sa 3.0


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes vormen schermvormige pluimen. De bloeiwijze is los tot min of meer samengetrokken. Het omwindsel is bezet met vele haren en/of klieren.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Dominicus Johannes Bergsma - cc by-sa 4.0


kuleuven-kulak.be/bioweb

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Bertrant Bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Jacques Maréchal - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, grazige tot vrij open plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, humushoudende, zure tot neutrale, soms wat kalkrijkere, liefst lemige grond (zand, leem, löss, veen, grind en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Grazige plaatsen in loofbossen, hellingbossen, bossen op droge zure grond, langs bospaden, bosranden, houtwallen, hakhout, struwelen, bermen met bomen, langs holle wegen, schraal hooiland, spoorbermen, spoorwegterreinen, grazige heide, beschaduwde hellingen in de binnenduinen, oude muren, rotsen, steengroeven, stadswallen, tussen stenen van rivierdijken en mijnsteenbergen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa.

Hieracium vulgatum

Hieracium maculatum

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Gevlekt havikskruid (Hieracium maculatum)-Inheems. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij zeldzaam.

Gevlekt havikskruid (Hieracium maculatum)-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Dicht havikskruid-Vrij zeldzaam.

Gevlekt havikskruid (Hieracium maculatum)-Zeldzaam.

Toepassingen

Vermeerderen-Zaaien.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl