Wilde planten in Nederland en België

Dolle kervel - Chaerophyllum temulum

Frysk-Dolkrûd

English-Rough Chervil

Français-Cerfeuil penché

Deutsch-Taumel-Kälberkropf

Synoniemen-Chaerophyllum temulentum

Familie-Apiaceae (Schermbloemenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Dolle kervel heeft zijn Nederlandse naam te danken aan 't feit dat koeien die er te veel van eten suf worden en zich gedragen alsof ze dronken zijn (de plant is licht giftig) en de bladen lijken op die van kervel. Chaerophyllum is afgeleid van het Griekse chairoo (verplegen) en phyllon (blad), dus dat de plant om haar blad gekweekt werd. De naam had oorspronkelijk betrekking op Anthriscus cerefolium. Temulum betekent bedwelmend.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Tweejarig.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-30-120 cm.


Gérard Leveslin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Krzysztof Ziarnek - cc by-sa 4.0


Sylvain Piry - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Wortels-Een dunne, spoelvormige penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De rechtopstaande, geribde en gevulde stengels zijn paarsrood gevlekt en tot bovenaan begroeid met witte, vrij lange haren die voor een deel afstaan.


Sylvain Piry - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Philipendula - cc by-sa 3.0


AnRo0002 - cc0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0

Bladeren-De verspreidstaande, donkergroene, later soms paarsachtige bladen zijn twee- tot drievoudig geveerd. De deelblaadjes zijn eirond tot langwerpig, stomp en getand. De bladscheden zijn gewimperd.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


AnRo0002 - cc0


Henri Scordia - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De 2 mm grote, witte bloemen vormen samengestelde schermen met vijf tot twaalf stralen. De schermen knikken als de bloemen nog in knop zitten. De vijf kroonbladen zijn niet behaard. Meestal is er geen omwindsel. De omwindseltjes (bestaande uit meerdere blaadjes) zijn gewimperd. De bloemen hebben verder vijf kelkbladen, vijf meeldraden, twee stijlen en twee stempels en een onderstandig vruchtbeginsel.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Jean-Jacques Houdré - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Henri Scordia - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Vruchten en zaden-De giftige splitvruchten zijn langwerpig en naar de top versmald. Ze zijn 4-7 mm, vaak paarsachtig met brede platte ribben. De deelvruchten zijn rond. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Half beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, voedselrijke, stikstofrijke, vaak kalkhoudende, goed doorlatende grond (zand, leem, löss, mergel, lichte klei en zavel).

Groeiplaatsen-Loofbossen, zandige beekdalbossen, jonge bosaanplantingen, heggen, voedselrijke bosranden, struwelen, houtwallen, beschaduwde bermen, langs holle wegen, ruig grasland, ruigten, braakliggende grond, haven- en industrieterreinen, spoorwegterreinen, aan de voet van oude muren, ruderale plaatsen, oeverwallen, duinen, plantsoenen en akkerranden.

Verspreiding

Wereld-Europa, maar vrijwel niet in de meest noordelijke en noordoostelijke dele (noordelijk tot in Zuid-Scandinavië). Ook in Noordwest-Afrika en in de Kaukasus.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl