Wilde planten in Nederland en België

Dreps - Bromus secalinus

Frysk-Drips

English-Rye Brome

Français-Brome faux-seigle

Deutsch-Roggen-Trespe

Synoniemen

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Bromus komt van het Griekse bromos (voedsel), omdat de planten door het vee worden gegegeten. Secalinus betekent roggeachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-40-100 cm.


Daderot - Public Domain


Bruce Newhouse - cc by-nc-nd 4.0


Julien Piqueray - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Bob Wardell - cc0-1.0

Wortels


images.cyberfloralouisiana.com - cc0-1.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Sergio Montanari - cc by-nc-nd 4.0


Bob Wardell - cc0-1.0


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

Bladeren-De bladscheden zijn kaal of die van de eerst gevormde bladen een weinig behaard. De onderste scheden zijn enigszins oranje-bruinachtig. De nerven staan relatief ver uiteen. De bladen zijn geelachtig groen.


Gianluca Nicolella - cc by-nc-nd 4.0


Gianluca Nicolella - cc by-nc-nd 4.0


Gianluca Nicolella - cc by-nc-nd 4.0


Sergio Montanari - cc by-nc-nd 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen vormen een grote, losse, meestal wijde pluim, die na de bloei wat gaat overhangen. De aartjes-as tussen de bloemen is duidelijk zichtbaar. De aartjes vallen langzaam uiteen. De helmknoppen zijn 1-2 mm. Het onderste kelkkafje heeft drie of vijf nerven., het bovenste vijf of zeven. De kafnaald van de onderste bloem is vaak korter dan die van de andere bloemen. Bij rijpheid zijn ze meestal heen en weer gebogen. De palea zijn ongeveer even lang als het lemma, de top ervan is in de vruchttijd meestal duidelijk zichtbaar.


Gianluca Nicolella - cc by-nc-nd 4.0


Sergio Montanari - cc by-nc-nd 4.0


Jean Claude Estatico - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


enkidoo - cc by-nc 4.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De dikke vruchten zijn iets peervormig, met aan de binnenzijde een duidelijke groef, het hele lemma opvullend. De kafnaalden buigen in de vruchttijd vaak naar buiten. De lemma's zijn in het basale deel om de vrucht heen gebogen. Eenzaadlobbig.


David Mercier - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Les Coe - cc by-nc 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op matig droge, vrij kalkarme, matig voedselrijke, lichte grond (löss, leem en zavel).

Groeiplaatsen-Wintergraanakkers, speltakkers, soms op spoorwegterreinen, braakliggende grond, wegranden, open plekken in bermen van grote verkeerswegen, ruigten, ruderale plaatsen en storttereinen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit het grootste deel van Europa.

Nederland-Archeofyt. Zeldzaam.

Vlaanderen-Archeofyt. Zeldzaam.

Wallonië-Archeofyt. Zeer zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl