Wilde planten in Nederland en België

Driekantige bies - Schoenoplectus triqueter

Frysk:

English: Triangular club-rush

Français: Scirpe triquètre

Deutsch: Dreikant-Teichsimse

Synoniemen: Scirpus triqueter

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Schoenoplectus is afgeleid van het Griekse schoinos (bies). Triqueter betekent driekantig.

Kruisingen: Groene bastaardbies of Bastaardbies (Schoenoplectus x carinatus) is de kruising met Mattenbies. Grauwe bastaardbies (Schoenoplectus x kuekenthalianus) is de kruising met Ruwe bies .

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Helofyt

Hoofdbloei: Juni t/m september.

Afmeting: 50-100 cm.


Daderot - CC0


Kenpei - CC BY-SA 3.0


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Jérôme Segonds - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR

Wortels: Een kruipende, bruine, taaie, tot 0,5 cm dikke wortelstok met uitlopers, die voornamelijk beworteld zijn onder de aftakkingspunten van de stengels.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De gladde, scherpe, maar niet snijdende stengels zijn driekantig met één holle en twee vlakke kanten. Ze worden tot ruim 0,5 cm breed. Aan de voet zit één of soms geen volledig blad. Daaronder zitten enige bladschijfloze scheden.


Kenpei - CC BY-SA 3.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Stephen Leroy - CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De gootvormige bladeren zijn iets smaller dan de stengel en worden zelden langer dan 6 cm. Meestal heeft alleen het bovenste stengelblad een duidelijke bladschijf.


Stephen Leroy - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen samen een tuilvormige bloeiwijze met kortere en langere takken of soms vormen ze een hoofdje. De bruine arenz ijn eivormig en bevatten veel bloemen. Ze worden tot ruim 1 cm lang en ongeveer half zo breed. De stijl heeft twee stempels. De kafjes hebben bovenaan twee afgeronde lobben, die niet of nauwelijks zijn ingesneden. De middennerf komt er als een heel klein stekelpuntje uit. De vier tot zes borstels zijn even lang als de vrucht.


Krzysztof Ziarnek - CC BY-SA 4.0


Kenpei - CC BY-SA 3.0


© Marcel Bolten - verspreidingsatlas.nl


Jacob Hanenburg - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: De gladde nootjes zijn omgekeerd eirond, platbol en 2-2½ mm lang.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Florent Beck - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen in ondiep, voedselrijk water met een bodem van zand of week slib, maar ook wel op met slib bedekte rotsachtige grond (dijkbeschoeiingen). Vooral op plekken waar zwak brak water overgaat naar helemaal zoet. De groeiplaatsen overstromen tweemaal daags.

Groeiplaatsen: Waterkanten en in het water (slibrijke oevers en in het water in zoetwatergetijdengebieden, droogvallende slik- en zandplaten en op rivieroeverwallen, vooral op sterk aan de stroom blootgestelde plaatsen).

Verspreiding

Wereld: (Warm-)gematigde streken in Azië en Europa. Noordelijk tot in Midden-Engeland en Noord-Duitsland. Ook in Zuid-Afrika.

Nederland: Zeldzaam in het westelijke rivierengebied.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam langs de Schelde. Sterk afgenomen.
Wallonië:
Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Deutschlands flora, deel 9, J. Sturm, J.W. Sturm (1812-1814)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of Cyperaceae, C.B. Clarke, C. Fitch (1909)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL