Wilde planten in Nederland en België 

Drienervige zegge - Carex trinervis

Frysk-Trijenerfsigge

English-Three-nerved Sedge

Français-Laîche à trois nervures

Deutsch-Dreinervige Segge

Synoniemen

Familie-Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Zegge stamt uit het Indogermaanse woord seq (snijden). Carex is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse ceiro (ik snij), een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Trinervis betekent drienervig.

Kruising-Carex x timmiana is de bastaard van Zwarte zegge (Carex nigra) en Drienervige zegge.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt of helofyt.

Hoofdbloei-Juni en juli.

Afmeting-10-40 cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - cc by-sa 4.0


flora-on.pt - cc by-sa 4.0


Hans Toetenel - verspreidingsatlas.nl

Wortels-Een krachtige, kruipende, vaak bijna roodbruine wortelstok en lange uitlopers.


Naturalis - cc0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De rechtopstaande, dunne, taaie stengels zijn tot aan de bloeiwijze glad, stomp driekantig en vaak gekromd. Aan de voet zijn ze meestal min of meer dicht omgeven door de roodlichtbruine, gerafelde resten van scheden. De stenegls zijn alleen onderaan bebladerd.


flora-on.pt - cc by-sa 4.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nlGertjan van Noord - cc by-nd 4.0


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

Bladeren-De grijsgroene, stijve bladeren zijn 1,5-3 mm breed. Ze zijn gootvormig of samengevouwen, hebben naar boven inrollende randen (vooral bij het drogen) en een driekantige vaak gekromde en stekende top. De huidmondjes vind je aan beide zijden. De onderste bladscheden zijn licht(rood)bruin en gaan niet of nauwelijks rafelen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - cc by-sa 4.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl

Bloemen-Eenslachtig. Eenhuizig. Het onderste schutblad is bladachtig, gootvormig, heeft een afgeronde rug, geen schede en komt boven de bloeiwijze uit. De bloeiwijze is min of meer compact met één of meer mannelijke aren bovenaan en daaronder meestal twee of drie, dicht bijeen staande vrouwelijke aren. De rechtopstaande aren hebben vrijwel geen steel, behalve de topaar.De vrouwelijke aren zijn knotsvormig en worden tot meer dan 0,5 cm breed en 3-4 cm lang. De vrouwelijke bloemen hebben twee stempels. De 3-4 mm lange kafjess zijn langwerpig-eirond, spits,naar de rand bruin, in het midden groen (de kiel) en met drie nerven. Ze zijn korter dan de urntjes. De mannelijke aartjes (tenminste het eindelingse) zijn meestal verlengd, smal, cylindrisch met lichte, roodbruine kafjes met een smalle, groene middenstreep en een lichte, vliezige rand.


Augustin Roche - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Jeanette den Herder - waarneming.nl


Augustin Roche - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


flora-on.pt - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De drienervige urntjes zitten dicht bij elkaar als dakpannen. Ze zijn 3½-5 mm, sterk afgeplat, eirond, duidelijk generfd en geelgroen tot grijsbruin en paarsachtig gespikkeld. Ze hebben een hele korte snavel. De vruchten zijn smal, lensvormig. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - cc by-sa 4.0


Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, vrij open plaatsen (pioniervegetaties) op natte tot vochtige, zoete tot brakke, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (duinzand, zand met leem in de ondergrond) en laagveen.

Groeiplaatsen-Duinvalleien, duingrasland, duinbossen, voormalige strandvlakten, droogvallende delen van jonge duinplassen, langs duinplassen, zeggemoerassen, heide, lichte loofbossen, duinbossen en kapvlakten.

Verspreiding

Wereld-Een aantal kustgebieden in West-Europa van Portugal tot in Denemarken (Jutland). Uit Engeland is slechts één oude vondst bekend.

Drienervige zegge - Carex trinervis

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Niet ingeburgerd. Zeer zeldzaam.

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl