Wilde planten in Nederland en België

Drienervige zegge - Carex trinervis

Frysk: Trijenerfsigge

English: Three-nerved sedge

Français: Laîche à trois nervures

Deutsch: Dreinervige Segge

Synoniemen:

Familie: Cyperaceae (Cypergrassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Zegge stamt uit het Indogermaanse woord seq (snijden). Carex is zeer waarschijnlijk afgeleid van het Latijnse ceiro (ik snij), een verwijzing naar de scherpe kanten van de bladeren. Trinervis betekent drienervig.

Kruising: Carex x timmiana is de bastaard van Zwarte zegge (Carex nigra) en Drienervige zegge.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt of helofyt.

Hoofdbloei: Juni en juli.

Afmeting: 10-30(-40) cm.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0


© Hans Toetenel - verspreidingsatlas.nl

Wortels: Een krachtige, kruipende, vaak bijna roodbruine wortelstok en lange uitlopers.


Naturalis - CC0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De rechtopstaande, dunne, taaie stengels zijn tot aan de bloeiwijze glad, stomp driekantig en vaak gekromd. Aan de voet zijn ze meestal min of meer dicht omgeven door de roodlichtbruine, gerafelde resten van scheden. De stenegls zijn alleen onderaan bebladerd.


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nlGertjan van Noord - CC BY-ND 4.0


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl

Bladeren: De grijsgroene, stijve bladeren zijn 1,5-2(-3) mm breed. Ze zijn gootvormig of samengevouwen, hebben naar boven inrollende randen (vooral bij het drogen) en een driekantige vaak gekromde en stekende top. De huidmondjes vind je aan beide zijden. De onderste bladscheden zijn licht(rood)bruin en gaan niet of nauwelijks rafelen.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Rudolf van der Schaar - verspreidingsatlas.nl

Bloemen: Eenslachtig. Eenhuizig. Het onderste schutblad is bladachtig, gootvormig, heeft een afgeronde rug, geen schede en komt boven de bloeiwijze uit. De bloeiwijze is min of meer compact met één of meer mannelijke aren bovenaan en daaronder meestal twee of drie, dicht bijeen staandee vrouwelijke aren. De rechtopstaande aren hebben vrijwel geen steel, behalve de topaar.De vrouwelijke aren zijn knotsvormig en worden tot meer dan 0,5 cm breed en 3-4 cm lang. De vrouwelijke bloemen hebben twee stempels. De 3-4 mm lange kafjess zijn langwerpig-eirond, spits,naar de rand bruin, in het midden groen (de kiel) en met drie nerven. Ze zijn korter dan de urntjes. De mannelijke aartjes (tenminste het eindelingse) zijn meestal verlengd, smal, cylindrisch met lichte, roodbruine kafjes met een smalle, groene middenstreep en een lichte, vliezige rand.


Augustin Roche - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Jeanette den Herder - waarneming.nl


Augustin Roche - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De drienervige urntjes zitten dicht bij elkaar als dakpannen. Ze zijn 3½-5 mm, sterk afgeplat, eirond, duidelijk generfd en geelgroen tot grijsbruin en paarsachtig gespikkeld. Ze hebben een hele korte snavel. De vruchten zijn smal, lensvormig. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


flora-on.pt - CC BY-SA 4.0


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, vrij open plaatsen (pioniervegetaties) op natte tot vochtige, zoete tot brakke, matig voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (duinzand, zand met leem in de ondergrond) en laagveen.

Groeiplaatsen: Zeeduinen (duinvalleien, duingrasland, duinbossen, voormalige strandvlakten en droogvallende delen van jonge duinplassen), waterkanten (langs duinplassen), moerassen (zeggemoerassen), heide, grasland (duingrasland), bossen (lichte loofbossen en duinbossen) en kapvlakten.

Verspreiding

Wereld: Een aantal kustgebieden in West-Europa van Portugal tot in Denemarken (Jutland). Uit Engeland is slechts één oude vondst bekend.

Drienervige zegge - Carex trinervis

Nederland: Vrij algemeen in de duinen en zeer zeldzaam in Drenthe en in Midden-Nederland.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam langs de kust. Sterk afgenomen.
Wallonië:
Niet inheems in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 15, Jan Kops en F.W. van Eeden (1877)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Das Pflanzenreich, deel 20, H.G.A. Engler (1900-1968)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL