Wilde planten in Nederland en België

Dubbelkelk - Helminthotheka echioides

Frysk-Dûbeltsjelk

English-Bristly oxtongue

Français-Picris fausse Vipérine

Deutsch-Wurmlattich

Synoniemen-Picris echioides, Helminthia echioides, Helminthotheka echioides

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Picris is afgeleid van het Griekse pikros (bitter), omdat de plant bitter smaakt. Echioides betekent stekelachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig of tweejarig .

Plantvorm-Therofyt of hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juli t/m september.

Afmeting-30-60 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De stengels zijn stekelig behaard, vaak over een groot deel vertakt en zigzagsgewijs heen en weer gebogen.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Thomas Meyer - cc by-sa 3.0

Bladeren-De langwerpig omgekeerd eironde, stijf behaarde bladen zijn naar beide kanten geleidelijk versmald. Ze hebben een spitse driehoekige top en een verwijderd getande rand. Soms zijn ze veel dieper gespleten. De onderste bladen hebben een steelachtig versmalde voet. De middelste en hogere bladen hebben een stengelomvattende voet. Een deel van de stekelharen staat op witachtige, van onderen holle bultjes.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen-Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes zijn 2-2½ cm. Er zijn alleen lintbloemen. De rechtopstaande, buitenste drie tot vijf omwindselbladen zijn breed driehoekig-eirond (bladachtig), hebben een iets hartvormige voet en komen met de zijranden tegen elkaar. De hierbinnen staande omwindselbladen zijn lijnvormig met een borstelig behaarde rand.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden (nootjes) hebben een vrij lange snavel. De buitenste zaden zijn bleek en gekromd, de andere zijn bruin, recht en sigaarvormig. Het vruchtpluis is wit. Tweezaadlobbig.


Hildesvini - cc0


Brocken Inaglory - cc by-sa 3.0


Philmarin - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkhoudende grond (klei, zavel en zand).

Groeiplaatsen-Ruig grasland, open plekken in bermen en dijken, omgewerkte grond, kalkrijke ruigten, ruderale plaatsen, langs stortterreinen, langs beken, graanakkers, luzernevelden, ruigten, molshopen en ingestorte steile kantjes.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, Zuid-Europa en Zuidwest-Europa.

Nederland-Archeofyt. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Archeofyt. Vrij algemeen. Het meest in het kustgebied.

Wallonië-Archeofyt. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl