Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Dubbelkelk - Picris echioides

Andere namen

Frysk: Dûbeltsjelk

English: Bristly oxtongue

Français: Picris fausse Vipérine

Deutsch: Wurmlattich

Verouderde of andere namen: Helminthia echioides, Helminthotheka echioides

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Asterales

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Geslacht: Picris (Bitterkruid)

Soort: Picris echioides

Naamgeving (Etymologie): Picris is afgeleid van het Griekse pikros (bitter), omdat de plant bitter smaakt. Echioides betekent stekelachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig of tweejarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt of hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Afmeting: 30-60 cm.

Olivier Pichard - CC BY-SA 3.0


Phil bendle - CC BY-NC-ND 3.0 NZ


© Frank van Gessele - verspreidingsatlas.nl


Willie Riemsma - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/


http://herbariaunited.org/

Stengels: De stengels zijn stekelig behaard, vaak over een groot deel vertakt en zigzagsgewijs heen en weer gebogen.

Thomas Meyer - CC BY-SA 3.0


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Mikrolit - FAL


Thomas Meyer - CC BY-SA 3.0

Bladeren: De langwerpig omgekeerd eironde bladeren zijn naar beide kanten geleidelijk versmald. Ze hebben een spitse driehoekige top en een verwijderd getande rand. Soms zijn ze veel dieper gespleten. De onderste bladeren hebben een steelachtig versmalde voet. De hogere bladeren hebben een stengelomvattende voet. Een deel van de stekelharen staat op witachtige, van onderen holle bultjes.

Thomas Meyer - CC BY-SA 3.0

Kekkofan Salento - CC BY-SA 3.0

Amapreporter - CC BY-SA 3.0


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen: Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes zijn 2-2½ cm. Er zijn alleen lintbloemen. De buitenste drie tot vijf omwindselbladen zijn breed driehoekig-eirond, hebben een iets hartvormige voet en komen met de zijranden tegen elkaar. De hierbinnen staande omwindselbladen zijn lijnvormig met een borstelig behaarde rand.


AnemoneProjectors - CC BY-SA 2.0


Isidre Blanc - CC BY-SA 4.0


Hildesvini - CC0


Hildesvini - CC0

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaden hebben een vrij lange snavel. De buitenste zaden zijn bleek en gekromd, de andere zijn bruin, recht en sigaarvormig. Het vruchtpluis is wit. Tweezaadlobbig.


Hildesvini - CC0


Brocken Inaglory - CC BY-SA 3.0


Steve Hurst - Public Domain


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, stikstofrijke, kalkhoudende grond (klei, zavel en zand).

Groeiplaatsen: Grasland (ruig grasland), bermen (open plekken), dijken (open plekken), omgewerkte grond, ruigten (kalkrijke ruigten), ruderale plaatsen, langs stortterreinen, waterkanten (langs beken), akkers (graanakkers en luzernevelden), ruigten, molshopen en ingestorte steile kantjes.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, Zuid-Europa en Zuidwest-Europa. Ingeburgerd in West- en Midden-Europa en in Noord- en Midden-Amerika.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen in Zeeland en in aangrenzende gebieden en vrij zeldzaam in Zuid-Limburg en in het rivierengebied. Elders zeer zeldzaam of ontbrekend.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Vrij zeldzaam. Al voor 1500 ingevoerd (archeofyt).


Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Vrij algemeen in het kustgebied. Elders zeldzaam tot zeer zeldzaam en dan met name in stedelijke gebieden.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Zeldzaam in Brabant en de Kalkstreek.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Helminthia echioides
Flora Batava, deel 12, Jan Kops, P. M. E. Gevers Deijnoot en F. A. Hartsen (1865)


Helminthia echioides
Flora Batava, deel 12, Jan Kops, P. M. E. Gevers Deijnoot en F. A. Hartsen (1865)


Helminthia echioides
La flore et la pomone francaises, deel 6, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1833-1833)


Helminthia echioides
English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 5, J.E. Sowerby (1866)


Helminthia echioides
Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Helminthia spinosa
Flore portugaise, deel 2, J.C. von Hoffmannsegg (1809-1840)


Helminthia echioides
British phaenogamous botany, deel 4: W. Baxter (1834-1843)


Flora Londinensis, deel 3, William Curtis (1778-1781)


British entomology, deel 2, J. Curtis (1823-1840)

© 2001-2018 K.M. Dijkstra