Wilde planten in Nederland en België

Duinriet - Calamagrostis epigeios

Frysk: Dúnpûsterreid

English: Wood small-reed

Français: Roseau des bois

Deutsch: Landreitgras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Calamagrostis komt van het Latijnse calamus (riet) enagrostis, omdat de planten instaan tussen de geslachten Phragmites (riet) en Agrostis. Epigejos gaat terug op de oude benaming Arundo epigejos, dat wil zeggen: Riet op het land, een plant die op Riet lijkt, maar op het droge groeit.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Gras.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni t/m augustus.

Afmeting: 60-200 cm.


AnRo0002 - cc0


AnRo0002 - cc0


Daderot - Public Domain


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Wortels: Wortelstokken met lange ondergrondse uitlopers. De groeipunten van Duinriet zijn in staat harde lagen te doorboren. Jaarlijks kunnen de wortelstokken een meter langer worden. De plant kan daardoor grote oppervklakten in bezit nemen.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


symbiota.math.wisc.edu -cc0-1.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn ruw. Ze hebben rechte, schuin staande zijtakken.


Drahkrub - cc by-sa 3.0


AnRo0002 - cc0


AnRo0002 - cc0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren: De grauwgroene, vlakke bladeren zijn geribd. Ze zijn 0,5-1 cm breed, ruw door stekeltjes en soms begroeid met verspreide, lange haren. Bij droogte zijn ze vaak ingerold. Het vliezige tongetje is 0,4-1,1 cm lang.


Daderot - Public Domain


Drahkrub - cc by-sa 3.0


Emmanuel Stratmains - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen vormen een samengetrokken, rechtopstaande pluim, die tot 30 cm lang wordt, met schuin rechtopstaande, rechte zijtakken. Tijdens de bloei staat de pluim wel open. De aartjes groeien in kluwens en elk aartje bevat één bloem. Aan de voet van het onderste kroonkafje zit een haarkrans. Alle kelkkafjes zijn ongeveer even lang (minstens 5 mm) of het onderste iets langer dan het bovenste. Ze zijn smal langwerpig, zeer spits en afgerond aan de rugzijde. Het onderste kroonkafje (lemma) heeft een naald aan de rugkant, die veel langer is dan het kafje en bijna tot aan de top van de kelkkafjes komt, maar niet uit het aartje steekt.


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


AnRo0002 - cc0


Drahkrub - cc by-sa 3.0


Drahkrub - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden: Een graanvrucht. De zaden zijn kortlevend (één tot vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Pat Desnos - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Gérard Leveslin - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot matig beschaduwde plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot basische, meestal kalkhoudende, al of niet humeuze grond (zand en grind, minder op leem en klei).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (duinvalleien, afstervend duinberkenbos, verlaten duinakkers, duinheide en struwelen), bosranden, kapvlakten, houtwallen, bossen (open plekken in droge loofbossen), dijken en bermen (zandige plekken), langs spoorwegen, waterkanten (ruige sloottaluds), ruigten, industrieterreinen, afgravingen (zand-, leem- en grindgroeven), grasland (kalkgrasland), perken, tussen straatstenen (langs stoepranden en afrasteringen nabij de kust).

Verspreiding

Wereld: Het grootste deel van Azië en Europa, maar het mijdt de warmste en koudste delen.

Nederland: Inheems. Algemeen.

Vlaanderen: Inheems. Algemeen.

Wallonië: Inheems. Vrij algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thom (1885-1905)


3. Sandrohr
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Arundo epigejos
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


British phaenogamous botany, deel 6: W. Baxter (1834-1843)


Naturalis Biodiversity Center, Leiden

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl