Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Dunstaart - Parapholis strigosa

Andere namen

Frysk: Kromsturt

English: Sea hard-grass

Français: Lepture raide

Deutsch: Gekrümmter Dünnschwanz

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Poales

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Geslacht: Parapholis (Dunstaart)

Soort: Parapholis strigosa

Naamgeving (Etymologie): Dunstaart heet zo vanwege de samengedrukte en dunne aren. Parapholis is afgeleid van het Griekse para (dichtbij of naast) en pholis (hoornige schaal). Strigosa betekent mager of schraal.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Juni en juli.

Afmeting: 5-50 cm.


Kristian Peters -
CC BY-SA 3.0


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels: Gele wortels.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk - CC-BY-NC-SA-2.0 uk


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: Op open plekjes vormen de stengels dichte matjes van vertakte stengels met een liggende voet, in meer gesloten vegetatie is er vaak maar één rechtopstaande en niet vertakte stengel.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Bladeren: De kale, grijsgroene, tot 2½ mm brede bladeren zijn vlak of ingerold. Het tongetje wordt tot 1 mm lang en is in het midden zeer kort. Aan beide kanten of aan een van beide kanten zit vaak een tand.


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. De aar bestaat uit twee rijen, is recht of zwak gekromd en wordt 1-1½ mm breed en 4-7 mm lang. Voor het opengaan is de aar cilindervormig (het lijkt dan net een stengel). Elk aartje bevat één bloem, die verscholen is in een uitholling van de aaras en afgedekt wordt door de twee kelkkafjes, die naast elkaar op de aaras zitten. Vlak onder ieder aartje heeft de aaras een gewricht. De kelkkafjes zijn smal, spits en allemaal ongeveer even lang. Verder hebben ze een scherpe punt, drie of vijf nerven en zijn even lang als het hele aartje. De grote helmknoppen zijn wit.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Bas Kers -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


Hans Toetenel -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Vruchten: Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


dzn.eldoc.ub.rug.nl

 

Biotoop

Bodem: Zonnige, open, vaak min of meer verstoorde plaatsen op natte, matig voedselrijke, zilte zandgrond. Vooral op plaatsen met een sterk wisselend zoutgehalte.

Groeiplaatsen: Kwelders (hoge schorren), vloedmerkgordels, zeeduinen (niet geheel van de zee afgesloten strandvlakten, aan de voet van lage duintjes op strandvlakten) en binnendijkse, zilte plekken.

Verspreiding

Wereld: Langs de kust van West-Europa, van Portugal tot Zuid-Schotland en Zuid-Zweden. Ook hier en daar langs de Middellandse Zee. Elders op een paar plaatsen ingeburgerd, o.a. in Australië.


gbif.org

Nederland: Plaatselijk vrij algemeen aan de Zeeuwse kust en in Zeeland, zeldzaam in het Waddengebied en zeer zeldzaam in de Hollandse duinen, in laagveengebieden en aan de Friese IJsselmeerkust.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


Verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in het kustgebied.
Rode lijst. Zeer zeldzaam.

Wallonië: Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Ophiurus incurvatus (waarschijnlijk Kromstaart)
Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Rottboellia incurvata (waarschijnlijk Kromstaart)
Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)

 

© 2001-2019 K.M. Dijkstra