Wilde planten in Nederland en BelgiŽ

Dwergbloem - Centunculus minimus

Frysk: Wyterfkes

English: Chaffweed

FranÁais: Mouron nain

Deutsch: Acker-Kleinling

Synoniemen: Anagallis minima

Familie: Primulaceae (Sleutelbloemfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Centunculus is afgeleid van het Latijnse woord cento (weinig waarde), naar de kleinheid van de plant of van cento (lapwerk), naar de manier waarop het de grond bedekt. Minimus betekent zeer klein of de kleinste.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Juli, augustus en september.

Afmeting: 1-5 cm.

Jelle Hofstra - verspreidingsatlas.nl


Alex Popovkin - CC BY 2.0


Alex Popovkin - CC BY 2.0


© Peter Meininger - freenatureimages.eu

Wortels


europeana.eu - CC BY-SA 3.0


Alex Popovkin - CC BY 2.0


bisque.iplantcollaborative.org - CC0-1.0


bisque.iplantcollaborative.org - CC0-1.0

Stengels: De rechtopstaande stengels kunnen al of niet vertakt zijn. Daarnaast zijn er ook liggende of opstijgende takken.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Branko Bakan - freenatureimages.eu


Alex Popovkin - CC BY 2.0

Bladeren: De verspreidstaande blaadjes zijn eirond, stomp of kort toegespitst, hebben onderen een zwart randje en met een zeer kort steeltje.


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


Marie Portas - tela-botanica.org - CC BY-SA 2.0 FR


Alex Popovkin - CC BY 2.0


Alex Popovkin - CC BY 2.0

Bloemen: Tweeslachtig. De witte of bleekroze, 1-2 mm grote bloemen zitten bijna verborgen in de bladoksels. Meestal zijn ze viertallig, urnvormig en tot iets over de helft gespleten. De kroonbladen zijn korter dan de toegespitste kelkbladen.


© Erik van Dijk - CC BY-NC-ND 3.0


Bas Kers - CC-BY-NC-SA-2.0


Bas Kers - CC-BY-NC-SA-2.0


AlexV. Popovkin -
CC BY 3.0

Vruchten: Een doosvrucht. Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Alex Popovkin - CC BY 2.0


Alex Popovkin - CC BY 2.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige tot natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure grond. Vaak op oppervlakkig verdichte bodem (zand, maar ook wel op leem, lŲss en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Zeeduinen (duinvalleien, open plekken in binnenduinweiland en drooggevallen duinpoelen), aan de bovenrand van kwelders (schorren), heide (op en langs paadjes, leemkuilen en afgeplagde plekken), op vochtige zandwegen, waterkanten (beekstrandjes), grasland (plagplaatsen in beekdalgrasland en open plekken in schraal hooiland en weiland), akkers (met name in ploegvoren in graanakkers op lŲss), afgravingen (zandwinningsplassen), ijsbaantjes, op de bodems van droogvallende visvijvers en grindpaden.

Verspreiding

Wereld: Alle werelddelen, maar het meest in West- en Midden-Europa. In Europa oostelijk tot in Europees Rusland en noordelijk tot in Zuid-ScandinaviŽ. De plant ontbreekt in het grootste deel van het Middellandse Zeegebied.

Nederland: Zeldzaam op de Waddeneilanden en in de duinen van Zuid-Holland en Zeeland en zeer zeldzaam in de rest van Zeeland en in het oosten van het land.

Vlaanderen: Zeer zeldzaam. Sterk afgenomen.
WalloniŽ:
Zeer zeldzaam, o.a.  in het Maasgebied en in de zuidelijke Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 22, Jan Kops, F.W. van Eeden en L.Vuyck (1906)


Deutschlands flora, deel 8, J. Sturm, J.W. Sturm (1810-1812)


Anagallis minima
Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's NatŁrlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Svensk botanik, deel 9, J.W. Palmstruch e.a. (1807-1838)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 7, J.E. Sowerby (1867)


Flora Londinensis, deel 3, William Curtis (1778-1781)


British entomology, deel 8, J. Curtis (1823-1840)


British phaenogamous botany, deel 4: W. Baxter (1834-1843)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Flora regni borussici, deel 7, A.G. Dietrich (1839)


Nova plantarum genera junxta Tournefortii methodum disposita, P.A. Micheli (1729)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL