Wilde planten in Nederland en België

Echte valeriaan - Valeriana officinalis

Frysk: Grutte faleriaan

English: Valerian

Français: Valériane officinale

Deutsch: Echter Baldrian

Synoniemen: Valeriana repens, Grote valeriaan

Familie: Caprifoliaceae (Kamperfoeliefamilie)

Naamgeving (Etymologie): Valeriana komt van het Latijnse woord valere (gezond zijn of zich wel bevinden). Officinalis komt van het Latijnse officium (werkplaats, in plantkundig/medische verband is dat de apotheek). Officinalis betekent dus in gebruik in de apotheek / geneeskrachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Geofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus, september.

Afmeting: 60-120 cm.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Christian Fischer - CC BY-SA 3.0

Wortels: Een gedrongen wortelstok met lange, taaie wortels en onder- en bovengrondse uitlopers.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn kaal, maar soms is de plant helemaal onderaan een beetje behaard.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bladeren: De tegenoverstaande bladeren staan in twee rijen. Ze zijn geveerd of veervormig gedeeld met negen tot eenentwintig langwerpige, getande tot gezaagde bladslippen. De onderste bladeren zijn gesteeld, de bovenste zijn kleiner en zittend. Deze hebben scheden langs de steel.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De vijftallige bloemen vormen samen vrijwel ronde kluwens. De tuilen samen zijn schermvormig. De bloemen zijn lichtpaars-roze tot bijna wit en 2½-5 mm. De helmknoppen zijn paars. De bloemknoppen zijn voor de bloei roze. Het driehokkig vruchtbeginsel is onderstandig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. Bovenop het nootje zie je een aantal veervormige haren (pappus), waardoor het zaad door de wind verspreid kan worden. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


kuleuven-kulak.be/bioweb


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot natte, zelden droge, matig voedselrijke tot voedselrijke, zwak zure tot kalkrijke grond (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaatsen: Waterkanten (langs allerlei water, o.a. slibrijke oeverwallen en stenen beschoeiingen), grasland (nat verruigd grasland, hooiland en nat, bemest grasland), bermen, dijken, zeeduinen (duinvalleien en duinhellingen), ruigten (natte strooiselruigten), in en langs greppels, moerassen (rietkragen en onregelmatig gemaaid rietland), bossen (grienden, moerasbossen en rivier- en beekbegeleidende loofbossen), kapvlakten, kalkhellingen, heide (langs schelpenpaadjes), in griendknotwilgen, vochtige muren en plantsoenen.

Verspreiding

Wereld: Gematigde en koelere streken in Europa en Azië. Plaatselijk ingeburgerd in Noord-Amerika.

Nederland: Algemeen, maar vrij zeldzaam in het noordelijk zeekleigebied en op de Waddeneilanden.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Wetenswaardigheden

In de 16e eeuw werd Valeriaan gebruikt als parfum en als geurstof aan de was toegevoegd. Katten zijn dol op de geur. De typische doordringende geur van de wortel ontwikkelt zich pas bij het drogen. Al bij de Grieken en Romeinen werd valeriaan als krampstillend middel gebruikt. Het zou ook helpen tegen de pest. De veronderstelde rustgevende werking werd voor het eerst in de 18e eeuw beschreven. Talloze onderzoeken hebben de effectiviteit van valeriaan bij slapeloosheid onderzocht. Met name recentere studies konden geen enkele effectiviteit aantonen. Valeriaan is een veilig middel. Als bijwerking treedt soms diarree op en ook zijn er enkele gevallen bekend van leverschade, evenals concentratieproblemen. Een bekend homeopathisch geneesmiddel waarin valeriaan is verwerkt is Valdispert.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 1, Jan Kops (1800)


Valeriana officinalis subsp. sambucifolia
Flora Batava, deel 21, Jan Kops, F.W. van Eeden en L.Vuyck (1901)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 2, Martinus Houttuyn (1796)


Cruijdeboek, deel 3, Rembert Dodoens. Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen (1554)


Deutschlands flora, deel 3, J. Sturm, J.W. Sturm (1801-1802)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


195
Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Kräuterbuch, Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild, Friedrich Losch (1914)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, deel 1, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Bilder ur Nordens Flora, Carl Axel Magnus Lindman (1917-1926)


Medical Botany, deel 1, W. Woodville, W.J. Hooker, G. Spratt (1832)


Illustrations of medical botany, deel 1, J. Carson, J.H. Colen (1847)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 4, J.E. Sowerby (1865)


Flora Londinensis, deel 6, William Curtis (1789-1798)


British entomology, deel 5, J. Curtis (1823-1840)


Flora homoeopathica, deel 2, E. Hamilton (1853)


Flore médicale, deel 6, F.P. Chaumeton (1832)


Medizinal Pflanzen, deel 1, F.E. Köhler, W. Müller (1887)


Repräsentanten einheimischer Pflanzenfamilien in bunten Wandtafeln mit erläuterndem Text, C. Bollmann (1879-1882)


Icones plantarum medico-oeconomico-technologicarum, deel 2, F.B. Vietz (1804)


Icones plantarum novarum, deel 4, C.F. von Ledebour (1833)


Album de la flora médico-farmacéutica industrial, indigena y exotica, deel 2, V. Martin de Argenta (1863)


Introductio generalis in rem herbariam, deel 3, A.Q. Rivinus (1690-1777)


Hortus Eystettensis, deel 2, Bessler, Basilius (1620)


Atlas der officinellen Pflanzen, deel 1, O.C. Berg, C.F. Schmidt (1891-1893)


Die officinellen Pflanzen der Pharmacopoea Germanica, F.G. Kohl (1891-1895)


Botanische wandplaten


Herbarium Blackwellianum, deel 3, E. Blackwell (1757)


Flora regni borussici, deel 4, A.G. Dietrich (1836)


Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)


Histoire naturelle des végétaux, Atlas, E. Spach, M. elle F. Legendre (1834-1847)


Plantae officinales, deel 2, T.F.L. Nees von Esenbeck, A. Henry (1828-1833)


Rariorum plantarum historia, deel 2, C. Clusius (1601)


Phytobasanos, sive plantarum aliquot historia, F. Colonna (1592)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL