Wilde planten in Nederland en België

Eekhoorngras - Vulpia bromoides

Frysk-Sânringers

English-Squirrel-tail fescue

Français-Vulpie queue d’écureuil

Deutsch-Trespen-Federschwingel

Synoniemen-Festuca bromoides

Familie-Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Vulpia is genoemd naar de Duitse chemicus, apotheker en botanicus Johann Samuel Vulpius (1760-1846). Bromoides betekent op Bromus (dravik) gelijkend.

Kruising-Eekhoorngras kan een kruising vormen met Rood zwenkgras (Festuca rubra x Vulpia bromoides).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt

Hoofdbloei-Mei t/m juli.

Afmeting-6-50 cm.


Fred Melgert / Carla Hoegen - cc by-nc 4.0


Andrey Zharkikh - cc by 2.0


Forest en Kim Starr - cc by 3.0


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl

Wortels


swbiodiversity.org - cc by-nc 3.0


s.idigbio.org - cc by-nc 3.0


usuherbarium.usu.edu - cc0-1.0


usuherbarium.usu.edu - cc0-1.0

Stengels-Kleine pollen vormend of er is maar één stengel. De glanzende stengel kan al dan niet vertakt zijn. Meestal staan de stengels rechtop of ze zijn aan de voet enigszins geknikt-opstijgend.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


Thomas Mesaglio - cc by-nc 4.0


Thomas Mesaglio - cc by-nc 4.0

Bladeren-De bladen zijn kort en, tenminste de onderste, vaak vlak.


swamphagg - cc by-nc 4.0


Thomas Mesaglio - cc by-nc 4.0


Thomas Mesaglio - cc by-nc 4.0


bertrant.bui - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bloemen-Tweeslachtig. De meestal rechtopstaande bloeiwijze staat enigszins uit en steekt meestal ver buiten de bovenste bladschede uit. De onderste tak is tot half zo lang als de bloeiwijze. Het bovenste kelkkafje is anderhalf tot twee keer lang (zonder de tot 2 mm lange naald) als het onderste. Het heeft drie nerven.


drienervig kelkkafje
© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl


© Koen van Zoest - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. Eenzaadlobbig.


Bitty A. Roy - cc by-nc 4.0


Bitty A. Roy - cc by-nc 4.0


Alice Shanks - cc by-nc 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen op droge, matig voedselarme tot matig voedselrijke, kalkarme, zwak zure, humusarme grond (zand, vaak met leem of klei in de ondergrond en soms op zavel en stenige grond).

Groeiplaatsen-Binnenduingrasland, omgewerkte grond, braakliggende grond, langs spoorwegen, kiezel-, steen-, zand-, leem- en grindgroeven, bermen, heide, hellingen, bosranden, zandige akkers, muren, tussen straatstenen, open plekken en zandruggetjes in vochtig poldergrasland op Texel en droog zuur grasland.

Verspreiding

Wereld-Zuidwest-Azië, sommige Afrikaanse gebergten, eilanden in de Atlantische Oceaan en in West-, Midden- en Zuid-Europa. Noordelijk tot in Schotland en het Oostzeegebied.

Nederland-Inheems. Vrij zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Vrij zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl