Wilde planten in Nederland en België

Eironde leeuwenbek - Kickxia spuria

Frysk

English-Round-leaved Fluellen

Français-Linaire bâtarde

Deutsch-Eiblättriges Tännelkraut

Synoniemen-Linaria spuria, Antirrhinum spurium

Familie-Plantaginaceae (Weegbreefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De geslachtsnaam Kickxia is ontleend aan Jean Kickx (Sr.) (1775-1831), hoogleraar in de biologie, farmacie en mineralogie en/of zijn zoon Jean Kickx (Jr.) (1803-1864). Spuria betekent vals of onecht.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-7-30 cm.

Rasbak - Public Domain


Karelj - cc0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0

Wortels


Fornax - Public Domain


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De uitgespreid op de grond liggende stengels zijn aan de voet vertakt en kleverig behaard.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Karelj - cc0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0

Bladeren-De verspreidstaande bladen zijn eirond. De onderste zijn zwak getand. Alle bladen hebben een afgeronde of hartvormige voet en een korte steel.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Karelj - cc0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemstelen zijn meestal ruw behaard. De bloemen zijn geel met een donkerpaarsige bovenlip. Ze zijn 1-1½ cm en staan op slanke stelen in de bladoksels. De spoor is gekromd. De kelkslippen zijn eirond tot langwerpig.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

Vruchten en zaden-Een doosvrucht met eironde zaden. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


Dominique Remaud - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke tot voedselrijke, kalkrijke grond (rivierklei en soms op mergel).

Groeiplaatsen-Akkers, stoppelvelden, drooggevallen plaatsen, omgewerkte grond en zelden op spoorwegterreinen.

Verspreiding

Wereld-Zuidwest-Azië, Noord-Afrika, op de Azoren en in Zuid-, West- en Midden-Europa.

Nederland-Archeofyt. Zeldzaam.

Vlaanderen-Archeofyt. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Archeofyt. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl