Wilde planten in Nederland en België

Fijne ooievaarsbek - Geranium columbinum

Frysk: Fine earrebarrebek

English: Long-stalked crane's-bill

Français: Géranium colombin

Deutsch: Tauben-Storchschnabel

Synoniemen:

Familie: Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie)

Naamgeving (Etymologie): De vrucht lijkt op de snavel van een ooievaar, vandaar de Nederlandse naam. Geranium komt van het Griekse geranios (kraanvogel), omdat de vrucht enigszins lijkt op de snavel van een kraanvogel. Columbinum betekent duifkleurig of duifachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus, september.

Afmeting: 20-60 cm.

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Luis Fernández García -
CC BY-SA 3.0


Stefan Lefnaer - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant
- CC BY-SA 4.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De liggende of soms klimmende stengels zijn begroeid met verspreide, aanliggende haren (geen klierharen).


Stefan Lefnaer  - CC BY-SA 4.0


Olivier Pichard -
CC BY-SA 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant
- CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant
- CC BY-SA 4.0

Bladeren: De onderste bladeren zijn bijna tot de voet in langwerpige, veerdelige slippen gedeeld. De bovenste staan tegenover elkaar en zijn minder diep ingesneden.


Hectonichus -
CC BY-SA 3.0


Stefan Lefnaer - CC BY-SA 4.0


Benjamin Zwittnig -
CC BY 2.5 si


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant
- CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen staan op ranke stelen, die boven de bladeren uit komen. De 7-9 mm grote kroonbladen zijn helder paars of soms roze en niet of nauwelijks uitgerand. De kelkbladen zijn ongeveer even lang als de kroonbladen en lopen in een vrij lange naald uit. Na de bloei worden ze duidelijk groter.

© Annie Vos - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Stefan Lefnaer - CC BY-SA 4.0

Vruchten: Een kluisvrucht. De ongeveer 2,5 cm lange (inclusief de snavel) vruchten zijn vijfdelig met vrijwel niet behaarde deelvruchten. De snavel van de deelvrucht buigt bij rijpheid boogvormig naar boven, waardoor de zaden vrijkomen. Tweezaadlobbig.


Olivier Pichard -
CC BY-SA 3.0


bertrant.bui -
CC BY-SA 2.0 FR


Thierry Pernot -
CC BY-SA 2.0 FR


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (zand, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen: Struwelen, langs heggen, lichte bosranden (voedselrijke zomen), beweide zuidhellingen van dijken, grasland (op en langs veepaadjes in hellinggrasland), akkers (grazige glooiingen langs akkers en soms in braakliggende akkers), bermen, langs spoorwegen (spoorbermen en tussen steenslag), afgravingen (kleigroeven), opgespoten grond en braakliggende grond.

Verspreiding

Wereld: West- en Midden-Europa, in het Middellandse-Zeegebied en in de Kaukasus. Ook op een paar plaatsen in Noord-Amerika.

Nederland: Zeldzaam in Zuid-Limburg en zeer zeldzaam in Zeeland, in het rivierengebied en in het oosten.

Vlaanderen: Zeldzaam. Het meest in de Leemstreek.
Wallonië:
Plaatselijk vrij algemeen. Het meest  in het Maasgebied en in Lotharingen (de zuidelijke Ardennen).

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 16, Jan Kops en F.W. van Eeden (1881)


Duyvenvoet
Cruijdeboek, deel 1, Rembert Dodoens. Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe (1554)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 2, J.E. Sowerby (1864)


Monadelphiae classis dissertationes decem, deel 1, A.J. Cavanilles (1787)


Pes columbinus
Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)


A curious herbal, deel 1, E. Blackwell (1737)


Nouvelle iconographie fourragère, Atlas, J. Gourdon, P. Naudin (1865-1871)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL