Wilde planten in Nederland en België

Fijne ooievaarsbek - Geranium columbinum

rysk-Fine earrebarrebek

English-Long-stalked Crane's-bill

Français-Géranium colombin

Deutsch-Tauben-Storchschnabel

Synoniemen

Familie-Geraniaceae (Ooievaarsbekfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-De vrucht lijkt op de snavel van een ooievaar, vandaar de Nederlandse naam. Geranium komt van het Griekse geranios (kraanvogel), omdat de vrucht enigszins lijkt op de snavel van een kraanvogel. Columbinum betekent duifkleurig of duifachtig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-6-60 cm.

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Luis Fernández García - cc by-sa 3.0


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De liggende of soms klimmende stengels zijn begroeid met verspreide, aanliggende haren (geen klierharen).


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bladeren-De onderste bladen zijn bijna tot de voet in langwerpige, veerdelige slippen gedeeld. De bovenste staan tegenover elkaar en zijn minder diep ingesneden. Het middendeel van de grootste bladen is aan de voet hooguit 2 mm breed.


Hectonichus - cc by-sa 3.0


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0


Benjamin Zwittnig - cc by 2.5 si


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiant - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bloemen staan op ranke stelen, zonder klierharen, die boven de bladen uit komen. De 7-9 mm lange kroonbladen zijn helder paars, zelden roze en niet of nauwelijks uitgerand. De kelkbladen zijn ongeveer even lang als de kroonbladen en lopen in een vrij lange naald uit. Na de bloei worden ze duidelijk groter.

Annie Vos - verspreidingsatlas.nl

© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


© Joop Verburg - verspreidingsatlas.nl


Stefan Lefnaer - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een kluisvrucht. De ongeveer 2,5 cm lange (inclusief de snavel) vruchten zijn vijfdelig met vrijwel kale deelvruchten (zonder klierharen). De snavel van de deelvrucht buigt bij rijpheid boogvormig naar boven, waardoor de zaden vrijkomen. Tweezaadlobbig.


Olivier Pichard - cc by-sa 3.0


bertrant.bui - cc by-sa 2.0 fr


Thierry Pernot - cc by-sa 2.0 fr


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, warme, open plaatsen (pioniervegetatie) op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke, neutrale tot kalkrijke grond (zand, zavel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaatsen-Struwelen, langs heggen, lichte voedselrijke bosranden, beweide zuidhellingen van dijken, op en langs veepaadjes in hellinggrasland, akkerranden (grazige glooiingen), soms in braakliggende akkers, bermen, spoorbermen, steenslag, kleigroeven en opgespoten en braakliggende grond.

Verspreiding

Wereld-West- en Midden-Europa, in het Middellandse-Zeegebied en in de Kaukasus.

Nederland-Inheems. Zeldzaam.

Vlaanderen-Inheems. Zeldzaam.

Wallonië-Inheems. Vrij algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl