Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Gegolfd fonteinkruid - Potamogeton x angustifolius

Andere namen

Frysk:

English: Long-leaved Pondweed

Français: Potamot de Ziz

Deutsch: Schmalblättriges Laichkraut

Verouderde of andere namen: Potamogeton x zizii

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Alismatales

Familie: Potamogetonaceae (Fonteinkruidfamilie)

Geslacht: Potamogeton (Fonteinkruid)

Soort: Potamogeton x angustifolius

Naamgeving (Etymologie): Potamogeton is afgeleid van het Griekse potamos (rivier) en geiton (buurman), m.a.w. een rivierbewoner. Angustifolius betekent met smalle bladen. Zizii is genoemd naar de Duitse botanicus Johann Baptist Ziz (1779–1829).

Kruising: Gegolfd fonteinkruid is de bastaard van Glanzig fonteinkruid (Potamogeton lucens) en Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus).
Gegolfd fonteinkruid is de bastaard van Glanzend- en Ongelijkbladig fonteinkruid. Ze staat in zonnige, niet te ondiepe, heldere, matig voedselrijke, stilstaande of traag stromende, meestal kalkrijke, zoete wateren boven een bodem van klei, zand of veen, zelden op leem. Ze groeit in diverse, matig voedselrijke wateren, zoals sloten en visvijvers. Aangezien beide stamouders bewoners zijn van de gematigde streken op het Noordelijk Halfrond en Nederland bij beide oudersoorten geheel binnenhet areaal van Europese deel van de soort valt kan de hybride in principe overal in Nederland optreden. In ons land komt de bastaard uiterst zelden voor in Noord-Brabant en Drenthe, verder op de grens van het Drents- en het Laagveendistrict. De glanzend licht (geel)groene plant staat wat kenmerken betreft tussen de beide ouders in, zo hebben de aanwezige drijfbladen een golvende bladrand die gedeeltelijk onder het wateroppervlak duikt. Deze bastaard vormt ogenschijnlijk normaal ontwikkelde, bijna half-cirkelvormigevruchten, maar de kiemkracht van deze vruchten is, voor zover bekend, nooit aangetoond.
René van Moorsel, 2014- CC BY-SA 3.0

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hydrofyt.

Bloeimaanden: Juni, juli, augustus en september.

Afmeting: 60-200 cm.


© Bert Lanjouw - verspreidingsatlas.nl


J. Zalewska-Galosz -
CC BY 3.0


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr

Wortels: Een wortelstok.


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels


www.europeana.eu


herbariaunited.org


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr

Bladeren: Drijfbladen met een golvende bladrand die gedeeltelijk onder het wateroppervlak duikt.


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - CC BY-SA 4.0

Bloemen: Tweeslachtig. De bloemen zijn groenig.


J. Zalewska-Galosz -
CC BY 3.0


herbariaunited.org


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr


© A.Roux - faunaflora.islec.free.fr

Vruchten: Een steenvrucht. Deze bastaard vormt 2-2½ mm lange, bijna half-cirkelronde vruchtjes, waarvan niet bekend is of ze ook kiemkrachtig zijn. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige plaatsen in niet te ondiep, helder, matig voedselrijk, stilstaand of traag stromend, vaak kalkrijk, zoet water met een bodem van klei, zand of veen of zelden op leem.

Groeiplaatsen: Voedselrijke wateren, o.a. in sloten en visvijvers.

Verspreiding

Wereld: Waarschijnlijk in hetzelfde gebied als Glanzig fonteinkruid.


gbif.org

Nederland: Zeer zeldzaam o.a. in Fryslân en in Noord-Brabant (o.a. bij Nieuwkuyk). Vroeger ook in het Zuidlaarder Meer.
Rode lijst 2012. Gevoelig. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Zeer zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Waarschijnlijk verdwenen. Vroeger zeer zeldzaam in de Kempen.
Rode lijst. Met verdwijning bedreigd of verdwenen uit Vlaanderen.

Wallonië: Niet in Wallonië.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Hippolyte Coste - Flore descriptive et illustrée de la France, de la Corse et des contrées limitrophes (1901-1906)


Journal of botany, British and foreign, deel 17, B. Seemann, D. Blair (1839)


Das Pflanzenreich, Potamogetonaceae, deel 11, H.G.A. Engler (1907)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra