Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Gestreepte klaver - Trifolium striatum

Andere namen

Frysk: Streepte klaver

English: Knotted Clover

Français: Trèfle strié

Deutsch: Gestreifter Klee

Verouderde of andere namen:

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Fabales

Familie: Fabaceae (Vlinderbloemenfamilie)

Geslacht: Trifolium (Klaver)

Soort: Trifolium striatum

Naamgeving (Etymologie): Klaver komt mogelijk van een Indogermaanse grondvorm glei (smeren), naar het kleverige vocht van de bloemen. Trifolium komt van het Latijnsche tri (drie) en folium (blad). De bladen zijn drietallig. Striatum betekent gestreept.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Eenjarig.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Therofyt.

Bloeimaanden: Mei en juni.

Afmeting: 5-30 cm.


Fornax - Public Domain


Lieuwe Haanstra -
CC BY-NC-SA 3.0 NL


John De Vos - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: De liggende tot opstijgende stengels zijn dicht zijdeachtig behaard.


Fornax - Public Domain


© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


John De Vos - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


John De Vos - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De bladstelen zijn lang, behalve bij de bovenste bladen. De deelblaadjes zijn langwerpig omgekeerd eirond, met zijnerven die recht naar de bladrand lopen. Ze zijn niet verdikt. De steunblaadjes zijn eirond en plotseling in een smal driehoekige, rechte spits versmald. Ze hebben evenwijdig lopende en vaak rode lijnen.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


Jean-Jacques Houdré - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Mathieu Menand - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Marie Portas - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Tweeslachtig. Meestal zijn de bloemen alleenstaand. De bloeiwijze is zittend, min of meer langwerpig en wordt door de bovenste bladeren omhuld. De bloemen zijn roze, 4-5 mm groot en nauwelijks langer dan de kelk. De kelkbuis  is iets opgeblazen en heeft rechte, meestal niet stekende tanden.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

© Otto Zijlstra - verspreidingsatlas.nl

© Adrie van Heerden - verspreidingsatlas.nl


John De Vos - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een doosvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Giorgio Faggi -
CC BY-NC-ND 4.0


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige, open plaatsen op droge, voedselarme tot matig voedselrijke, grazige, neutrale tot zwak zure zandgrond (soms op leem en klei).

Groeiplaatsen: Grasland (schraal grasland, korte, grazige vegetaties, gazons of kort blijvend weiland), glooiingen, zeeduinen (binnenduinweiland), zanddijken, bermen, hoge randen van rivierdalen, kliffen en buitendijkse zandduintjes.

Verspreiding

Wereld: Het Middellandse-Zeegebied en Europa. Noordelijk tot in Schotland, Zuid-Zweden en Zuidwest-Rusland. Ingeburgerd in Noord-Amerika, Chili, Australië en Nieuw-Zeeland.


gbif.org

Nederland: Zeldzaam in de Zeeuwse en Hollandse duinen tot op Texel, zeer zeldzaam in Zeeland, in het rivierengebied, in Noord-Brabant en aan de Friese IJsselmeerkust.
Rode lijst 2012. Kwetsbaar. Trend sinds 1950: matig afgenomen. Zeldzaam. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Zeldzaam in het kustgebied en zeer zeldzaam in het Maasgebied. Elders nog zeldzamer.
Rode lijst. Zeer zeldzaam. Beschermd.

Wallonië: Zeldzaam in de oostelijke Ardennen.
Rode lijst. Bedreigd. Beschermd.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 10, Jan Kops en Johannes Everhardus van der Trappen (1849)


Deutschlands flora, deel 4, J. Sturm, J.W. Sturm (1803-1804)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Svensk botanik, deel 9, J.W. Palmstruch e.a. (1807-1838)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 3, J.E. Sowerby (1864)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Flora Parisiensis, deel 5, P. Bulliard (1776-1781)


Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae, deel 1, F. de Paula Adam von Waldstein, P. Kitaibel, J. Schütz (1799-1802)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra