Wilde planten in Nederland en België

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

Frysk-Weetgers

English-Yorkshire-fog

Français-Houlque laineuse

Deutsch-Wolliges Honiggras

Synoniemen

Familie-Poaceae (Grassenfamilie

Naamgeving (Etymologie)-Holcus komt van het Griekse holcos, dat is afgeleid van elco (ik trek naar buiten). Door de Romeinen gebruikt om visgraten, stekels en splinters uit het lichaam te trekken. Lanatus betekent wollig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Mei t/m september.

Afmeting-30-90 cm.


AnRo0002 - cc0


Daderot - Public Domain


Sten Porse - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0

Wortels-Geen wortelstokken.


symbiota.math.wisc.edu - cc0-1.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-Dichte pollen vormend. De rechtopstaande stengels zijn dicht en zacht behaard.


AnRo0002 - cc0


Kaitlyn - cc by-nc 4.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0

Bladeren-De tot 20 cm lange bladen zijn grijsgroen, dicht behaard en eindigen in een punt. Op de bladrand groeien lange, afstaande haren. De bladscheden hebben vaak paarsrode strepen. Het 1-2,5 mm, tot soms 4 mm lange tongetje is ingesneden. Het heeft een vlakke top.


Rasbak - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De rood aangelopen en fijn behaarde pluim is 6-12 cm. De aartjes zijn 4-5 mm en bestaan uit twee bloemen. De kelkkafjes zijn iets wit, bovenaan iets rood en op de kiel en langs de rand gewimperd. Het onderste kroonkafje is glanzend wit. Mannelijk bloemen hebben een korte, net uit het aartje stekende naald.


AnRo0002 - cc0


Franz Xaver - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0


James Lindsey - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Forest en Kim Starr - cc by 3.0


Reiner Richter - cc by-nc-sa 4.0


Anthony Kurek EntSocVic - cc by-nc 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde, grazige tot open plaatsen op matig droge tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, meestal zwak zure grond. Ook in brak milieu (alle grondsoorten, maar het meest op zand en veen).

Groeiplaatsen-Vochtig bemest grasland, dijken, bermen, houtwallen, struwelen, hakhout, kapvlakten, open plekken en langs paden in loofbossen, bossen op min of meer verstoorde of bemeste grond, moerasbossen bij beginnende verdroging, spoorwegbermen, duinbossen, duinvalleien, leemgroeven, omgewerkte grond, braakliggende grond en slootkanten.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Europa, de Kaukasus en Noordwest-Afrika.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl