Wilde planten in Nederland en België

Gestreepte witbol - Holcus lanatus

Frysk: Weetgers

English: Yorkshire-fog

Français: Houlque laineuse

Deutsch: Wolliges Honiggras

Synoniemen:

Familie: Poaceae (Grassenfamilie

Naamgeving (Etymologie): Holcus komt van het Griekse holcos, dat is afgeleid van elco (ik trek naar buiten). Door de Romeinen gebruikt om visgraten, stekels en splinters uit het lichaam te trekken. Lanatus betekent wollig.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Mei t/m september.

Afmeting: 30-90 cm.


AnRo0002 - cc0


Daderot - Public Domain


Sten Porse - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0

Wortels: Geen wortelstokken.


symbiota.math.wisc.edu - cc0-1.0


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels: Dichte pollen vormend. De rechtopstaande stengels zijn dicht en zacht behaard.


AnRo0002 - cc0


Kaitlyn - cc by-nc 4.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0

Bladeren: De tot 20 cm lange bladen zijn grijsgroen, dicht behaard en eindigen in een punt. Op de bladrand groeien lange, afstaande haren. De bladscheden hebben vaak paarsrode strepen. Het 1-2,5(-4) mm lange tongetje is ingesneden. Het heeft een vlakke top.


Rasbak - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0


Harry Rose - cc by 2.0

Bloemen: Tweeslachtig. De rood aangelopen en fijn behaarde pluim is 6-12 cm lang. De aartjes zijn 4-5 mm lang en bestaan uit twee bloemen. De kelkkafjes zijn iets wit, bovenaan iets rood en op de kiel en langs de rand gewimperd. Het onderste kroonkafje is glanzend wit. Mannelijk bloemen hebben een korte, net uit het aartje stekende naald.


AnRo0002 - cc0


Franz Xaver - cc by-sa 3.0


Harry Rose - cc by 2.0


James Lindsey - cc by-sa 3.0

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig.


Forest en Kim Starr - cc by 3.0


Reiner Richter - cc by-nc-sa 4.0


Anthony Kurek EntSocVic - cc by-nc 4.0


Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, grazige tot open plaatsen op matig droge tot natte, matig voedselrijke tot voedselrijke, humeuze, meestal zwak zure grond. Ook in brak milieu (alle grondsoorten, maar het meest op zand en veen).

Groeiplaatsen: Grasland (vochtig, bemest grasland), dijken, bermen, houtwallen, struwelen, hakhout, kapvlakten, bossen (open plekken en langs paden in loofbossen, bossen op min of meer verstoorde of bemeste grond en moerasbossen bij beginnende verdroging), langs spoorwegen (spoorwegbermen), zeeduinen (duinbossen en duinvalleie), afgravingen (leemgroeven), omgewerkte grond, braakliggende grond en waterkanten (slootkanten).

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Europa, de Kaukasus en Noordwest-Afrika.

Nederland: Inheems. Algemeen.

Vlaanderen: Inheems. Algemeen.

Wallonië: Inheems. Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 7, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1836)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


La flore et la pomone francaises, deel 5, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1832)


Icones plantarum sponte nascentium in episcopatu Monasteriensi, deel 1, F. Wernekinck (1798)


Icones et descriptiones graminum austriacorum, deel 1, N.T. Host (1801)


Unkrauttaflen - Weed plates - Planches des mauvaises herbes - Ugressplansjer, E. Korsmo (1934-1938)


Svensk botanik, deel 2, J.W. Palmstruch e.a. (1803)


Flora Londinensis, deel 4, William Curtis (1781-1784)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Nouvelle iconographie fourragère (Atlas) J. Gourdon, P. Naudin (1865-1871)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 4 (1791)

2001-2022 K.M. Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl