Wilde planten in Nederland en België

Getande veldsla - Valerianella dentata

Frysk

English-Narrow-fruited Cornsalad

Français-Mâche dentée

Deutsch-Gezähnter Feldsalat

Synoniemen-Fedia dentata

Familie-Caprifoliaceae (Kamperfoeliefamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Valerianella is het verkleinwoord van Valeriana (dus kleine valeriaan). Dentata betekent getand.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Eenjarig.

Plantvorm-Therofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m augustus.

Afmeting-20-30 cm.


Marcel Bolten - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Wortels


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De vrij lange stengels zijn kaal.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Thierry Pernot - tela-botanica.org - cc by-sa 2.0 fr

Bladeren-De onderste bladen zijn omgekeerd eirond tot spatelvormig, gegolfd en met meestal een gave rand. De hogere bladen zijn langwerpig tot lijnvormig met aan de voet vaak enkele priemvormige tanden (ook bij de onderste schutbladen).


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bloemen-Tweeslachtig. De schutbladen zijn groen met een smalle vliezige rand. De bloemen zijn bleekroze tot lichtlila.


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. De vruchten zijn iets afgeplat eivormig tot kegelvormig, meteen verdiept middendeel. Het vruchtbare hokje heeft een spitse punt met twee tandjes aan de zijkanten (de vruchtkelk). Het is veel groter dan de beide onvruchtbare hokjes. De twee onvruchtbare hokjes zijn veel zwakker dan die bij andere Veldslasoorten. De kelk is hoogstens half zo breed als de vrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


© Grada Menting - verspreidingsatlas.nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Guus de Vries - waarneming.nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, open plaatsen (pionier) op vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot basische, kalkrijke en vaak compacte grond (mergel, zand, leem, löss en zavel).

Groeiplaatsen-Kalkrijke graanakkers, braakliggende akkers, binnenduinrand en omgeploegde kalkhellingen.

Verspreiding

Wereld-Zuidwest-Azië, Noordwest-Afrika en Zuid-, Midden- en West-Europa.

Nederland-Archeofyt. Zeer zeldzaam.

Vlaanderen-Archeofyt. Zeer zeldzaam.

Wallonië-Archeofyt. Zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl