Wilde planten in Nederland en België

Gewone dophei - Erica tetralix

Frysk-Skrobberheide

English-Cross-leaved heath

Français-Bruyère à quatre angles

Deutsch-Glockenheide

Synoniemen-Gewone dopheide

Familie-Ericaceae (Heifamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Erica is genoemd naar Griekse ereikoo (breken), hetgeen slaat op de brosheid van de takken bij sommige Zuid-Europese soorten. Tetralix is waarschijnlijk afgeleid van het Griekse tetra (vier) en helix (gewonden), vanwege de kransen van vier blaadjes.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Chamaefyt.

Hoofdbloei-Juni t/m november.

Afmeting-10-60 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Christian Fischer - cc by-sa 3.0

Wortels


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org


herbariaunited.org

Stengels-De liggende takjes vormen een dichte mat. In een natte omgeving ontstaan veel bijwortels.De grijsgroene bloeitakken richten zich op. De jonge takjes zijn behaard.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Kenraiz - cc by-sa 3.0


Meneerke bloem - cc by-sa 3.0

Bladeren-De enigszins naaldvormige, wintergroene blaadjes zijn grijsgroen, langwerpig tot lijnvormig en van boven kort behaard en klierachtig gewimperd. Ze staan in kransen van vier. De bladranden krullen iets naar beneden om.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Kor!An - cc by-sa 3.0


Frank Vassen - cc by 2.0

Bloemen-Tweeslachtig. De bolvormige bloemen vormen korte, schermvormige trossen aan de toppen van de bloeitakken. De vier vergroeide kroonbladen zijn roze of zelden wit. De kroesvormige bloemkroon is 5-9 mm(drie tot vier keer zo lang als de kelk) met teruggerolde lobjes. De lancetvormige kelkslippen zijn kort grijzig behaard en (meetal klierachtig) gewimperd. De helmknoppen van de acht meeldraden steken niet buiten de bloem. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. Ongeveer in het midden van de bloemstelen zit een steelblaadje.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Christian Fischer - cc by-sa 3.0

Vruchten en zaden-Een donzige doosvrucht met fijne zaden. De oude kroon- en kelkbladen vallen pas laat af. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Tweezaadlobbig.


Hajotthu - cc by-sa 3.0


kuleuven-kulak.be/bioweb


kuleuven-kulak.be/bioweb


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op natte tot vochtige, voedselarme, zure grond (zand, leem en veen).

Groeiplaatsen-Heide, naaldbossen, lichte plekken in loofbossen, duinvalleien, langs spoorwegen, langs greppels, sloottaluds, hoogveen, op drijvende mospakketten in heidevennen, oud veenmosrietland, bermen, schraal grasland en hooiland.

Verspreiding

Wereld-Voornamelijk in West-Europa.

Nederland-Inheems. Vrij algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Vrij algemeen.

Wallonië-Inheems. Vrij zeldzaam.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl