Wilde planten in Nederland en België 

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata

Frysk-Rûge fôleblom

English-Common Cat's-ear

Français-Porcelle enracinée

Deutsch-Gewöhnliches Ferkelkraut

Synoniemen-Hypochaeris radicata ericetorum, Hypochoeris radicata

Familie-Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Het Griekse hypo betekent voer en chaeris komt van choiros en betekent big of zwijn, dus varkensvoer. Radicata betekent met wortels of met een grote wortel.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Hemikryptofyt.

Hoofdbloei-Juni t/m september.

Afmeting-15-60 cm, maar soms tot 80 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-Een korte, stevige wortelstok of penwortel.


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0


Neuchâtel Herbarium - cc by-sa 3.0

Stengels-De blauwgroene, rechtopstaande of opstijgende, vaak bochtige stengels zijn enkelvoudig of vaak vertakt. De gladde stengel is kaal, maar een aan de voet groeien wel borstelharen. De stengel is onder het bloemhoofdje een beetje verdikt.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante - cc by-sa 4.0

Bladeren-De langwerpige, vrij stevige wortelrozetbladen zijn gelobd of diep getand en begroeid met verspreide, vrij stijve borstelharen. Van onderen zijn ze blauwgroen en van boven grasgroen. De eindlob is breed afgerond-driehoekig. Er zijn geen stengelbladen, maar soms wel schubvormige bladen.

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes zijn 2-4 cm en de hele dag geopend. De lintbloemen steken duidelijk buiten de binnenste omwindselbladen uit. Van onderen zijn ze blauwgrijs tot roodachtig. Een bloembodem met stroschubben. Het vruchtbeginsel is onderstandig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje. Alle vruchten zijn gesnaveld. Het vruchtpluis is geelwit, groeit in twee rijen en verwaait snel. De binnenste haren zijn geveerd en groeien door elkaar. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige, iets open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot basische, kalkarme tot kalkhoudende grond (zand, leem, löss, verdroogd veen en lichte klei).

Groeiplaatsen-Bermen, hooiland, gazons, duinvalleien, rivierduinen, rivierdijken, hellingen, zandgroeven, spoorwegterreinen, tussen straatstenen, stenen taluds van viaducten en beschoeiingen, braakliggende akkers, kapvlakten, bosranden, heide en zandverstuivingen.

Verspreiding

Wereld-Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en Europa.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

2001-2023 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl