Wilde planten in Nederland en België

Gewoon biggenkruid - Hypochaeris radicata

Frysk: Rûge fôleblom

English: Common Cat's-ear

Français: Porcelle enracinée

Deutsch: Gewöhnliches Ferkelkraut

Synoniemen: Hypochaeris radicata ericetorum, Hypochoeris radicata

Familie: Asteraceae (Composietenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Het Griekse hypo betekent voer en chaeris komt van choiros en betekent big of zwijn, dus varkensvoer. Radicata betekent met wortels of met een grote wortel.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Hoofdbloei: Juni, juli, augustus, september.

Afmeting: 15-80 cm.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Wortels: Een korte, stevige wortelstok of penwortel.


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0


Neuchâtel Herbarium -
CC BY-SA 3.0

Stengels: De blauwgroene, rechtopstaande of opstijgende, vaak bochtige stengels zijn enkelvoudig of vaak vertakt. De gladde stengel is kaal, maar een aan de voet groeien wel borstelharen. De stengel is onder het bloemhoofdje een beetje verdikt.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Bladeren: De langwerpige wortelrozetbladen zijn gelobd of diep getand en begroeid met verspreide borstelharen. Van onderen zijn ze blauwgroen en van boven grasgroen. De eindlob is breed afgerond-driehoekig. Er zijn geen stengelbladen, maar soms wel schubvormige bladen.

© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Bloemen: Tweeslachtig. De gele bloemhoofdjes zijn 2-4 cm. De lintbloemen steken buiten de binnenste omwindselbladen uit. Van onderen zijn ze blauwgrijs. Een bloembodem met stroschubben. Het vruchtbeginsel is onderstandig.


© Peter Meininger - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


© Willem Braam - verspreidingsatlas.nl


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Vruchten: Een eenzadige dopvrucht of nootje. De zaadjes aan de rand van de bloem hebben soms geen snavel, alle andere zaden hebben wel een lange snavel. Het vruchtpluis is geelwit en groeit in twee rijen. De binnenste haren zijn geveerd en groeien door elkaar. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL


Klaas Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL

Biotoop

Bodem: Zonnige, iets open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, weinig bemeste, zwak zure tot basische, kalkarme tot kalkhoudende grond (zand, leem, löss, verdroogd veen en lichte klei).

Groeiplaatsen: Bermen, grasland (hooiland en gazons), zeeduinen (duinvalleien), rivierduinen, rivierdijken, hellingen, afgravingen (zandgroeven), langs spoorwegen (spoorwegterreinen), tussen straatstenen, stenen taluds van viaducten en beschoeiingen, braakliggende akkers, kapvlakten, bosranden, heide en zandverstuivingen.

Verspreiding

Wereld: Oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië en Europa (behalve in het hoge noorden en in Portugal). Nu in gematigde streken van alle werelddelen.

Nederland: Algemeen.

Vlaanderen: Algemeen.
Wallonië:
Algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 5, Jan Kops en Herman Christiaan van Hall (1828)


Hieracium minus primum
Cruijdeboek, deel 5, Rembert Dodoens. Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt (1554)


Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé (1885-1905)


Botanischer Bilderatlas nach De Candolle's Natürlichem Pflanzensystem, Carl Hoffmann (1884)


Bilder ur Nordens Flora, deel 1, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


English Botany, or Coloured Figures of British Plants, deel 5, J.E. Sowerby (1866)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Atlas des plantes de France, deel 2, Amédée Masclef (1890)


Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichem Pflanzensystem, K. Hoffmann, E. Dennert (1911)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


British entomology, deel 3, J. Curtis (1823-1840)


Flora Londinensis, deel 3, William Curtis (1778-1781)

2001-2021 K.M. Dijkstra - CC BY-NC-SA 3.0 NL