Wilde planten in Nederland en België

Gewoon speenkruid - Ficaria verna

Frysk-Bûtergieltsje

English-Lesser Celandine

Français-Ficaire

Deutsch-Scharbockskraut

Synoniemen-Ranunculus ficaria, Ranunculus verna subsp. verna

Familie-Ranunculaceae (Ranonkelfamilie)

Naamgeving (Etymologie)-Ficaria is afgeleid van het Latijnse woord Ficus (Vijg), vanwege de vorm van de wortelknolletjes. Verna betekent van de lente.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur-Overblijvend.

Plantvorm-Geofyt.

Hoofdbloei-Februari t/m april.

Afmeting-5-30 cm.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Wortels-De wortels zijn voor een deel spoelvormig of knotsvormig verdikt. Vanuit de ondergrondse knolletjes groeien het volgende voorjaar weer de nieuwe planten.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Stengels-Polletjes vormend. De vertakte, vrij slappe stengels zijn sappig en richten zich halverwege op.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bladeren-De glimmende bladen zijn niet gedeeld. Ze zijn rond of de bovenste zijn hoekig. Vaak hebben ze een gave rand, maar soms zijn ze bochtig gekarteld. De bladvoet is hartvormig. Aan de voet van de bladsteel zit een wijde bladschede. Gewoon speenkruid vormt vaak ronde knolletjes (broedbolletjes) in de bladoksels van de onderste bladen. Deze knolletjes zorgen met name voor verspreiding van de soort.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Bloemen-Tweeslachtig. De gele bloemen zijn 2-3 cm. Ze bestaan uit zes tot twaalf langwerpig-eironde kroonbladen en drie of soms vier bleekgroene, afgerond driehoekige kelkbladen. Gewoon speenkruid heeft smalle kroonbladen, die elkaar niet met de randen bedekken. Vreemd speenkruid heeft brede kroonbladen, die elkaar met de randen bedekken. Het vruchtbeginsel is bovenstandig. Het stuifmeel is slecht ontwikkeld.


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl


Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl

Vruchten en zaden-Een eenzadige dopvrucht of nootje, maar de pkant vormt vaak geen vruchten. Verspreiding gebeurt hoofdzakelijk via de knolletjes (broedbolletjes) in de bladoksels. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


vrucht
Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


broedbolletje
Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


broedbolletje
Stefan.lefnaer - cc by-sa 4.0


©2006 Digital Plant Atlas - cc by-nc-sa 3.0 nl

Biotoop

Bodem-Zonnige of licht beschaduwde plaatsen op vochtige tot vrij natte, zwak zure tot zwak basische, matig voedselrijke tot voedselrijke, vaak lemige tot licht kleiige grond. Zoutmijdend (vrijwel alle grondsoorten).

Groeiplaatsen-Loofbossen, rivierbegeleidende loofbossen, bronbossen, beekdalbossen, hellingbossen, binnenduinbossen, parkbossen, heggen, bosranden, bermen, in de rietkraag langs kanalen, slootkanten, beek- en rivieroevers, langs greppels, tuinen, plantsoenen, begraafplaatsen, weiland, hooiland, uiterwaarden, grazige hellingen, beschaduwde gazons en grasvelden en aan de voet van kleiige dijken.

Verspreiding

Wereld-Europa, behalve in het uiterste noorden. Ook in Noordwest-Afrika en Klein-Azië.

Nederland-Inheems. Algemeen.

Vlaanderen-Inheems. Algemeen.

Wallonië-Inheems. Algemeen.

Toepassingen

Speenkruid werd wel gegeten als spinazie. Jonge planten zijn rijk aan vitamine C en dienden als midden tegen scheurbuik (Duitse naam is Scharbockskraut). In de loop van de lente neemt het gehalte aan giftige stoffen echter toe. De naam komt van de gelijkenis met de spenen van een koe. Het werd gebruikt om ontstekingen van uiers of aambeien te bestrijden.

2001-2024 Klaas Dijkstra - cc by-nc-sa 3.0 nl