Wilde planten in Nederland en België

Nederlandse namen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Z

Glad walstro - Galium mollugo

Andere namen

Frysk: Glêde tongblier

English: Hedge bedstraw

Français: Caille-lait blanc

Deutsch: Wiesen-Labkraut

Verouderde of andere namen: Galium mollugo subsp. erectum, Galium album

Classificatie

Klasse: Spermatopsida

Orde: Gentianales

Familie: Rubiaceae (Sterbladigenfamilie)

Geslacht: Galium (Walstro)

Soort: Galium mollugo

Naamgeving (Etymologie): Walstro komt van wiegstro (wal betekent wieg). Walstrosoorten werden vroeger gebruikt (als stro) in wiegen. Galium komt van het Griekse gala (melk). Vroeger werden deze planten gebruikt om melk te stremmen (kaasbereiding). Mollugo betekent zacht.

Kruising: Geelwit walstro (Galium x pomeranicum) is mogelijk de bastaard van Geel walstro en Glad walstro, maar het kan ook een bleekbloemige vorm van Geel walstro zijn.

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september.

Afmeting: 30-120 cm.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


A. M. Liosi -
CC BY-SA 2.5


A. M. Liosi -
CC BY-SA 2.5

Wortels: De wortelstok is meestal roodachtig. Met lange ondergrondse uitlopers.


mississippiplants.org - CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0


bisque.cyverse.org -
CC BY-NC 3.0

Stengels: De stengels zijn weinig of niet behaard, vierkantig en glad. Vlak onder de bladkransen zijn ze vaak verdikt. Meestal liggen de stengels op de grond, soms zijn ze opstijgend of ze klimmen over omringende planten.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Benjamin Zwittnig -
CC BY 2.5 si

Bladeren: De lichtgroene, gewoonlijk in kransen van zes tot acht groeiende bladeren zijn langwerpig tot omgekeerd eirond, dun en hebben één nerf. Ze worden tot 2,5 cm lang en 2-8 mm breed. De bladrand is meestal niet omgerold en vaak kaal. Bij de bladtop (stekelpuntje) groeien stekelhaartjes.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Randy Nonenmacher -
CC BY-SA 3.0


H. Zell -
CC BY-SA 3.0

Bloemen: Tweeslachtig. Een losse en bloemrijke bloeiwijze, die meestal langwerpig is, maar soms smal en gedrongen (piramidevormig of pluimachtig). De vlakke, witte bloemen zijn viertallig en 2-5 mm groot. De vier kroonbladen zijn toegespitst in een draadvormig verlengde punt (0,2-0,3 mm). De vier meeldraden zijn ingeplant op de kroonslippen. De bloemen hebben twee stijlen met stempels. De bloemstelen zijn iets langer dan de bloemen.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Olivier Pichard -
CC BY-SA 3.0

Vruchten: Een splitvrucht (dopvrucht). Vaak is er maar één vruchtje per bloem. Deze is kaal, glad en iets rimpelig. Bij rijpheid is de vrucht zwart. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Tweezaadlobbig.


AnRo0002 -
CC0


AnRo0002 -
CC0


Marcel Etienne - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


dzn.eldoc.ub.rug.nl

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde, vaak tamelijk open plaatsen op droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke, niet sterk bemeste, neutrale tot vaak kalkrijke en humusarme, maar ook wel vrij humusrijke grond (zand, leem, zavel, mergel en klei).

Groeiplaatsen: Bermen, dijken, lichte ruigten, grasland (ruig grasland, hooiland, weiland en kalkhellinggrasland), waterkanten (oeverwallen), bossen (lichte loofbossen), bosranden, struwelen, zeeduinen (duingrasland en duinstruwelen) en langs spoorwegen.

Verspreiding

Wereld: Gematigde streken in Europa en Azië en in Noordwest-Afrika (Atlasgebergte).


gbif.org

Nederland: Algemeen in Zuid-Limburg, in de Hollandse en Zeeuwse duinen en in het rivierengebied. Elders vrij algemeen, maar vrij zeldzaam in het noordoosten.
Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd. Trend sinds 1950: stabiel of toegenomen. Algemeen. Oorspronkelijk inheems.


verspreidingsatlas.nl

Vlaanderen: Algemeen. Het meest in de duinen en langs de Maas. Zeldzamer in de Vlaamse zandstreek en in de Kempen.
Rode lijst. Thans niet bedreigd.

Wallonië: Zeer algemeen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 3, Jan Kops (1814)


Afbeeldingen der artseny-gewassen met derzelver Nederduitsche en Latynsche beschryvingen, deel 5, Johann Carl Krauss (1800)


Unkrauttaflen - Weed plates - Planches des mauvaises herbes - Ugressplansjer, E. Korsmo (1934-1938)


Genera plantarum florae germanicae, Conspectus, deel 6, T.F.L. Nees von Esenbeck(1849)


New Kreüterbuch, L. Fuchs (1543)


Svensk botanik, deel 5, J.W. Palmstruch e.a. (1807)


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1888)


A curious herbal, deel 1, E. Blackwell (1737)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Herbarium Blackwellianum, deel 2, E. Blackwell (1754)


Flora Parisiensis, deel 2, P. Bulliard (1776-1781)


Herbier de la France, deel 7, P. Bulliard (1776-1783)


Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)

© 2001-2019 K.M. Dijkstra