Wilde planten in Nederland en België

 Nederlandse namen   Wetenschappelijke namen 

Glanshaver - Arrhenatherum elatius

Frysk: Houtraai

English: False oat-grass

Français: Avoine élevée

Deutsch: Glatthafer

Synoniemen: Frans raaigras

Familie: Poaceae (Grassenfamilie)

Naamgeving (Etymologie): Arrhenatherum komt van het Griekse arrhen (mannelijk) en ather (kafnaald), omdat de mannelijke bloem langgenaald is. Elatius betekent slank en bulbosum boldragend.

Ondersoorten: Gewone glanshaver (Arrhenatherum elatius subsp. elatius) en Knolglanshaver (Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum).

Beschrijving (Klik op een afbeelding om te vergroten).

Levensduur: Overblijvend.

Plantvorm: Kruid.

Winterknoppen: Hemikryptofyt.

Bloeimaanden: Mei, juni, juli, augustus, september.

Afmeting: 50-150 cm.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0

Wortels: Hoogstens zeer korte, oranjeachtige wortelstokken. Gewone glanshaver geeft geen knolvormig verdikte stengelvoet. Knolglanshaver heeft wel knolvormig opgezwollen onderste stengelleden (dus een knolvormige stengelvoet).


Florent Beck - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Florent Beck - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


© Malcolm Storey - bioimages.org.uk -
CC-BY-NC-SA-2.0 uk


Knolglanshaver
Jean-Claude Echardour - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Stengels: De rechtopstaande stengels zijn glad en glanzend. Soms zie je aan de voet enkele dicht bij elkaar staande kleine knollen. De stengelbasis is oranjeachtig. Dit gras vormt losse pollen. Er zijn geen uitlopers.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org -
CC BY-SA 2.0 FR


Knolglanshaver
Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Knolglanshaver
Jean-Claude Echardour - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Bladeren: De onderste bladen zijn kaal of kort, zacht behaard, de bovenste zijn meestal kaal. Ze worden tot 1 cm breed, zijn van boven ruw en iets geribd. Voor het uitlopen zijn de geribde bladen om de stengel gerold. De voet van de onderste bladscheden is oranjeachtig. Het tongetje is 1-3 mm en afgerond tot afgeknot.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Florent Beck - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Knolglanshaver
Liliane Roubaudi - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Bloemen: Polygaam. Glanshaver heeft een rijkbloemige, vrij losse, rechtopstaande of aan de top knikkende pluim. De onderste pluimtakken staan in halve kransen met vijf tot acht, de langere takken met drie of meer aartjes. De glanzende aartjes bevatten twee tot vier bloemen. Ze zijn eirond. De onderste bloem is mannelijk (met drie helmdraden) of zelden tweeslachtig. Elke bloem heeft twee kafnaalden, een korte en een lange. De kelkkafjes komen niet tot de top van het aartje. Het onderste kelkkafje is eennervig en veel smaller en korter dan het drienervige bovenste.


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Andrea Moro - dryades.units.it/cercapiante -
CC BY-SA 4.0


Knolglanshaver
François Bahuaud - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR

Vruchten: Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig.


Dominique Remaud - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Lidine Mia - tela-botanica.org - 
CC BY-SA 2.0 FR


Glanshaver
Digitale zadenatlas


Knolglanshaver
Digitale zadenatlas

Biotoop

Bodem: Zonnige tot licht beschaduwde plaatsen op matig droge tot vochtige, matig voedselarme tot voedselrijke, vaak bemeste, zwak zure tot meestal kalkhoudende grond (zand, lichte klei, zavel, leem, löss en mergel).

Groeiplaatsen: Bermen, dijken, grasland (hooiland en vochtig, bemest grasland), ruigten, bossen (lichte loofbossen), bosranden, heggen, jonge bosaanplant, waterkanten (beek- en rivieroeverwallen en sloottaluds), akkers (akkerranden en voormalige akkertjes) en langs spoorwegen (spoorbermen).

Verspreiding

Wereld: Europa, behalve in het uiterste noordoosten. Ook in Noordwest-Afrika en de Kaukasus. Ingeburgerd in gematigde streken van andere werelddelen.

Glanshaver

Knolglanshaver

Nederland: Algemeen, maar vrij zeldzaam in Drenthe, Zuidoost-Fryslân en in het waddengebied.

Knolglanshaver: Zeldzaam tot zeer zeldzaam.

Vlaanderen: Zeer algemeen, maar iets minder in de Kempen.

Wallonië: Zeer algemeen, maar minder algemeen in de Ardennen.
Knolglanshaver: Voornamelijk in de zuidelijke Ardennen.

Oude illustraties (Klik op een afbeelding om te vergroten).


Flora Batava, deel 13, Jan Kops, F. A. Hartsen en F.W. van Eeden (1868)


Deutschlands Flora in Abbildungen, Jacob Sturm und Johann Georg Sturm


Flora Danica, Georg Christian Oeder e.a. (1761-1883)


Svensk botanik, deel 1, J.W. Palmstruch e.a. (1803)


Illustrations of the British Flora, Walter Hood Fitch (1924)


Atlas des plantes de France, deel 3, Amédée Masclef (1893)


Genera plantarum florae germanicae, Monocotyledones 1 Graminae, deel 2, T.F.L. Nees von Esenbeck (1843)


Plantarum indigenarum et exoticarum Icones ad vivum coloratae, deel 6 (1792)


Bilder ur Nordens Flora, deel 3, Carl Axel Magnus Lindman (1922-1926)


Flora Londinensis, deel 3, William Curtis (1778-1781)


La flore et la pomone francaises, deel 3, J.H. Jaume Saint-Hilaire (1830)


Plantarum seu stirpium icones, deel 1, M. de Lobel (1581)


© 2001-2020 K.M. Dijkstra